วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


ข่าวสังคม
สภ.เมืองพัทยาเปิดการฝึกอบรม อส.ตร.สภ.เมืองพัทยา รุ่น 3 เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม
เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2566 ณ ที่ทำการชุมชนชุมสาย สภ.เมืองพัทยา ได้เปิดการฝึกอบรม อส.ตร.สภ.เมืองพัทยา รุ่นที่ 3 เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม โดยมี พ.ต.อ.ฐนพงศ์ โพธิ์ทิ ผกก.สภ.เมืองพัทยา พ.ต.ท.สุรเชษฐ์ เอนกศรี รองฯ ผกก.สภ.เมืองพัทยา พ.ต.ต.พิชิต ฉ่ำฮวบ สวป.สภ.เมืองพัทยา ร.ต.ต.ทองอินทร์ ปัญญานาม พร้อมชุดมวลชนสัมพันธ์ อาทิ ร.ต.ต.สมบัติ ประวรรณรัมย์ รอง สวป. (ป.) สภ.เมืองพัทยา ร.ต.ต.ธนินทร์ธร รุ่งโรจน์วงศธร ด.ต.จิณณะ สอนอุ่น และท่านอื่นๆ นายนิคม แสงแก้ว ประธานอาสาสมัครตำรวจชุมชนสภ.เมืองพัทยา พร้อมประธานและคณะกรรมการชุมชนซอยกอไผ่ ชุมชนชุมสาย และผู้ให้การสนับสนุนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเปิดกิจกรรม
        โดยมีอาสาสมัครตำรวจชุมชน สภ.เมืองพัทยา ที่เจ้าร่วมการฝึกในวันนี้รวมกว่า 72 คน รวมรุ่น 1 - 2 ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
        ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ คุณศิระวิทย์ สราวรรณ วิทยากร 904 ได้ให้ความรู้ต่างๆ และปลูกจิตสำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สามัคคี เสียสละแก่ส่วนรวม
        ร.ต.ท.ทองอินทร์ ปัญญานาม พร้อมชุดมวลชนสัมพันธ์ และทีมงาน พ.ต.ต.พิชิต ฉ่ำฮวบ สวป.สภ.เมืองพัทยา มาให้ความรู้ภาคสนาม สันทนาการ ฝึกท่าบุคคลมือเปล่า การทำความเคารพ สัญญานมือจราจร ฝึกยุทธวิธีตำรวจ ฝึกไม้ง่าม
        โดยโครงการฝึกอบรมที่จัดขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชน ในการป้องกันเหตุและสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน พร้อมทั้งเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตำรวจได้อีกทางหนึ่ง และเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างอาสาสมัครตำรวจเก่าและใหม่ อีกทั้งให้มีความพร้อมในการออกปฏิบัติหน้าที่
        และเนื่องด้วยสภาพปัญหาอาชญากรรมในทุกพื้นที่ของประเทศมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและเกิดขึ้นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมที่ประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาจึงได้ตระหนักถึงการป้องกันปราบปรามปัญหาอาชญากรรม ซึ่งจะต้องดำเนินการให้ความรู้แก่ประชาชน เด็กและเยาวชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมพร้อมช่วยสนับสนุนเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาอาชญากรรมอย่างจริงจัง
        
#ภาพ/ข่าว
ณัฐดณัย อังกูรศุภเศรษฐ์
ณัฐสินี จีระฐานิตกิติกุล
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ