วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
ระดมสมองวางแนวทางอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในเมืองพัทยาระยะสั้น สานต่อนโยบายนายกรัฐมนตรี หลังฟรีวีซ่าจีน-คาซักสถาน
วันที่ 12 ต.ค.66 ที่ห้องประชุมรักษ์วินัย ชั้น 3 สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา จ.ชลบุรี
 พล.ต.ต.นันทวุฒิ สุวรรณละออง รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี รรท.ผบก.ภ.จว.ชลบุรี เป็นประธานการประชุมการอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตแชะทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวระยะสั้น กรณีฟรีวีซ่าประเทศจีนและคาซักสถาน โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นำโดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 13 กันยายน 2566 ได้เห็นชอบมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะเร่งด่วน โดยยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมการเดินทางเข้าราชอาณาจักรของนักท่องเที่ยวสัญชาติจีนที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายหลักของไทย และสัญชาติคาชัคสถานที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโตในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ทั้งนี้ ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนแรกของคณะรัฐมนตรี โดยมีมติให้ยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติจีนและคาซักสถาน ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยเร่งเครื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ของปี 2566 และส่งผลดีถึงต้นปี 2567 

โดยในส่วนของสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาก็ได้ดำเนินการตามแนวทางขอบนโยบายนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้ดำเนินการในเรื่องการจัดตั้งศูนย์ CCOC ให้บริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ 2.มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน 3.มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการถูกหลอกลวง เอารัดเอาเปรียบ 4.มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ 5.มาตรการเกี่ยวกับการยกระดับควาทปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวโดยจะบูรณาการหน่วยงานด้ายการท่องเที่ยวร่วมกันดำเนินสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเมืองพัทยาอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ