วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
ราชบุรี/เพื่อนประธานเหน่ง ร่วมแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565
 เมื่อวันที่ 8 ต,ค, 66 โดยนายหมวดตรีประสาท กุลเรือง กรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2 (คพรฟ,) ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี นำคณะผู้นำชุมชนเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต นายสันติสุข เหมือนแท้ "ปลัดแมน"ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาการบริหารของภูมิภาค ทั้งนี้สามารถนำองค์ความรู้สอดคล้องกับลักษณะความต้องการของท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานภาครัฐได้อย่างเหมาะสม จนสำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย โดยมีครอบครัวญาติพี่น้องร่วมแสดงความยินดี"ปลัดแมน"กรมการปกครอง อย่างพร้อมหน้าพร้อมตา มีนางสุภา เหมือนแท้ ผู้นำชุมชน ต้อนรับ / ที่ บ้านเหมือนแท้ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี / อมร สะบัดปากกา หัวหน้ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ จังหวัดราชบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา..พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ