วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
https://youtu.be/QavGYIAjB2E?si=tBSHOPk8csIFQw3r
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
 ครบกำหนด 60 วัน การรื้อถอนกำแพงอิฐบล็อกประตูเหล็กรุกล้ำที่สาธารณะประโยชน์ 
 ต.รูสะมิแล จ.ปัตตานี
        ......................
>ติดตามการรื้อถอนกำแพงอิฐบล็อกและประตูเหล็กที่รุกล้ำที่สาธารณะประโยชน์ พื้นที่ตำบลรูสะมิแล 
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
  > ตามคำพิพากษาศาลปกครองยะลา พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการรื้อถอนกำแพงอิฐบล็อกหรือประตูเหล็กส่วนที่รุกล้ำทางบกและคูน้ำอันเป็นทางสาธารณประโยชน์ ตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีและประชาชนทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์จากที่หรือทางสาธารณะดังกล่าวได้ทั้งนี้ภายในกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด
ศาลปกครองยะลาพิพากษา
วันที่ 7 กันยายน 2566  หากผู้ถูกฟ้องมิได้ยื่นอุทธรณ์ ครบกำหนด 60 วัน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
 *ถ้าผู้ถูกฟ้องยื่นอุทธรณ์ต้องรอคำสั่งศาลอุทธรณ์
         ...........................
...รวบรวมและดำเนินรายการ โดย
   (อ. วิชิต ดิษฐประสพ)
ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ. แสงพันธุ์ 
#รับให้คำปรึกษาข้อกฎหมายกระบวนการทางกฎหมายกระบวนการการร้องทุกข์ร้องเรียนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 มือถือ ID Line 064-516-6794 หรือ
โทร. 02-561-4502 
วันที่ 30 ตุลาคม 2566
       ...................
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ