วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
คึกคัก! หมู่วัว วปอ. 66 ร่วมทำการแสดงกิจกรรมรอบกองไฟ ธีมภาคเหนือ
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตามที่หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 66 (วปอ. 66) ได้จัดการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ชั้นความรู้ชั้นสูง นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2566 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2566 โดยได้มีการจัดกิจกรรมรอบกองไฟ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร วปอ. พร้อมคิดค้นการแสดงตามหัวข้อต่างๆ ของแต่ละหมู่ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยมี นายปรีดี ภูสีน้ำ รักษาราชการแทน เลขาธิการ สลช. (สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ) และผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรอบกองไฟในครั้งนี้

กิจกรรมรอบกองไฟในครั้งนี้ หมู่วัว วปอ.66 นำโดย พล.อ.ต.นินาท มูลจนะบาตร์ หัวหน้าหมู่วัว, พล.ต.อภิรัชฏ์ รามนัฏ รองหัวหน้าหมู่กลุ่มบริหาร, ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รองหัวหน้าหมู่กลุ่มปฏิบัติการ, พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รองหัวหน้าหมู่กลุ่มสนับสนุน พร้อมด้วย นายเทอดศักดิ์ บุญทศ, นายจิรุตถ์ อิศรางกูล ณ อยุธยา, นางธัญญา รุ่งชาญชัย, นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ และสมาชิกหมู่วัวทุกท่าน จัดการแสดงในธีมภาคเหนือ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีทั้งในการฝึกซ้อมและการแสดงจริง หมู่วัวทุกคนต่างมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และสนุกสนาน ซึ่งสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกหมู่เป็นอย่างมาก สมาชิกหมู่วัว วปอ.66 จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ทำให้กิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดีมาในโอกาสนี้ด้วย
_____

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ