วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประธานสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยเมียนม่าสาขาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกาศพร้อมผลักดันให้มีการเปิดด่านสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธ์อย่างทางการเพื่อส่งเสริมค้าการลงทุนต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจของ2ประเทศ
พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยเมียนม่าเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยเมียนม่าสาขา จังหวัดชุมพรเพื่อเป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือ ความสัมพันธ์ของสองประเทศ
โดยมีนายพิชัย ก่อเกียรติตระกูล ประธานสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยเมียนม่าสาขา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมเป็นเกียรติด้วยทั้งนี้สมาคมซึ่งเป็นสาขาจะเน้นการทำงานคู่ขนานกับส่วนกลาง
นายพิชัย ได้หยิบยกเรื่องของด่านสิงขร จังหวัดประจวบฯ โดยกล่าวว่าด่านสิงขร ยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการทั้งๆที่มีความพร้อมในทุกๆด้านแล้วก็ตาม แต่ยังมีปัญหาและอุปสรรคจึงอยากให้ทางนายกสมาคมเป็นตัวกลางในการประสานงานโดยระดับจังหวัดนายพิชัยพร้อมจะประสานและผลักดันให้เป็นรูปธรรมเพื่อรองรับการค้าขายชายแดนและ ความร่วมมือของ2ประเทศจะสร้างรายได้อย่างมหาศาลในพื้นที่การพัฒนาก็จะมีความชัดเจน

ทางด้านพล.อ.วิชิตก็พร้อมให้การสนับสนุนเช่นกันซึ่งจะต้องคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบและแรงงานจังหวัด ตลอดจนจะมีการประสานอย่างเป็นทางการกับเมียนม่าต่อไป อย่างไรก็ตามในการเปิดป้ายสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยเมียนม่าครั้งนี้นาย
จรุงพันธ์ ก่อเกียรติตระกูลที่ปรึกษาสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยและนางสาวสุพัตราสมถวนิช
รองเลขาธิการสมาคมฯร่วมเป็นเกียรติด้วย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าวโพสต์ข่าวแนะนำ

สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื้นที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ