วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
"มหาวิทยาลัยราชภัฏโคราช " ชจัดพิธีสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย 
วันนี้ 30 พฤศจิกายน 2566  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา     ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ ให้ดำรงตำแหน่ง  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566 
ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงได้จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ ฯ ดังกล่าว โดยพิธีเริ่มจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานรรต ใจสำราญ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เชิญประกาศสำนักนายรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย       ราชภัฏนครราชสีมา วางที่โต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่อาลักษณ์อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดกรวยกระทงดอกไม้ กราบถวายบังคม รับพระบรมราชโองการ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อย่างเป็นทางการ พร้อมกล่าวสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ พร้อมกันนี้ นายสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี  : ร.ต.สนธยา  ศรีนอก หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ออนไลน์ TV
จังหวัดนครราชสีมา รายงาน
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ