วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
GPSC สนับสนุน 5 หน่วยงาน ร่วมพิธีลงนาม MOU โครงการ "คนมีไฟ" 
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ถึง 14.30 น. ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบี ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

นางปริญดา มาอิ่มใจ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน, นายนที สิทธิประศาสน์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน, และนายพรอรัญ สุวรรณพลาย กรรมการกลุ่มพลังงานหมุนเวียน ร่วมพิธีลงนาม โครงการ "คนมีไฟ " โดยมี นายสมชาย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อสังคม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ซึ่งมีหน่วยงานราชการและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เข้ารับการสนับสนุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกริด มีหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์, 3. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี,  4. สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, และ 5. มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม (วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี) โดยมีเงื่อนไขการขอรับสนับสนุนโครงการต้องนำไฟฟ้าที่ประหยัดได้จากโซล่าเซลล์ที่ได้รับการสนับสนุนไปใช้ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนโดยรอบหน่วยงานเป็นระยะเวลา 3 ปี อย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการพิจารณาและสนับสนุน โดยมีนายนคร วีระประวัติ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ พร้อมด้วย นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล เลขาธิการสมาคมฯ, นายภากร ยังแจ่ม รองเลขาธิการสมาคมฯ และนายอนันต์ นิลมานนท์ นายทะเบียนสมาคมฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในโอกาสนี้
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ