วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


วันที่ 16 มกราคม 2567 
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยจิตแจ่มใส หัวใจเบิกบาน ให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รุ่นที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนเมษายน 2567 รุ่นที่ 2 ระหว่างเดินพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

#CKP #MSD #โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
#กรุงเทพสุขภาพดีเชื่อมั่นสำนักการแพทย์ 
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร สนพ. กทม
--------------------------------------------------
📌 ติดตามข้อมูลข่าวสาร
🟩 Line ID : @ckphosp
🟦 Facebook : โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
🟥 Youtube : โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
☎️ 0 2289 7000 หรือ 0 2289 7986 (UMSC)


โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ