วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโดยอาจารย์สุวดี ฟองมณี  เพื่อให้ผู้สูงอายุ ใช้เวลาว่างได้อย่างคุ้มค่า ไม่เหงา เพื่อสุขภาพจิตที่ดียิ่งขึ้น และยังสามารถนำความรู้ไปใช้ต่อยอดได้อีกด้วย ณ ห้องประชุมผู้สูงอายุ ชั้น 2 อาคารผู้สูงอายุโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 


โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ