วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์วันที่ 5 กรกฏาคม 2567 
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โดย กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และฝ่ายซ่อมบำรุงและกำจัดของเสีย ได้ออกตรวจสุขภาพเชิงรุก ในโครงการตรวจสุขภาพล้านคน ตามนโยบายผู้ว่ากทม. ที่ห้างสรรพสินค้า Terminal21 พระราม3 กิจกรรมประกอบด้วยการซักประวัติคัดกรองสุขภาพทางกายและใจ การตรวจเลือดและปัสสาวะ , การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  เป็นการบริการประชาชนฟรี
#CKPMSD #โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
#กรุงเทพสุขภาพดีเชื่อมั่นสำนักการแพทย์
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร สนพ. กทม

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ