วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย มีคำสั่งแต่งตั้งบรรพชิตจีนนิกาย ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส และตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดในสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกาย จำนวน ๘ รูป
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย มีคำสั่งแต่งตั้งบรรพชิตจีนนิกาย ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส และตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดในสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกาย จำนวน ๘ รูป
๑. หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ เย็นงี้ ผู้ช่วยปลัดขวา จีนนิกาย เลขานุการเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
๒. หลวงจีนธรรมรักษ์จีนประจิต เย็นอี ผู้ช่วยปลัดซ้าย จีนนิกาย รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดวัดบําเพ็ญจีนพรต ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเทพพุทธาราม อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
๓. พระอธิการวิทย์ชัย เย็นจุง รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดจีน ประชาสโมสร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจีนประชาสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา๔. พระอธิการบุญรัตน์ เสี่ยคัง รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมังกรบุปผาราม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมังกรบุปผาราม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
๕. พระอธิการสุธรรม เสี่ยปิ้ง รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดคิชฌกูฏวิหาร (เล่งจิ๋วเจ็งเซี้ย) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดคิชฌกูฏวิหาร (วัดเล่งจิ๋วเจ็งเซี้ย) เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร
๖.หลวงจีนปลัดนิพนธ์ เสี่ยเหลียง ตำแหน่งคณานุกรมผู้ช่วยเจ้า คณะใหญ่ฝ่ายขวาจีนนิกาย วัดโพธิ์เย็น ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์เย็น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

๗.พระวีระพงษ์ เสี่ยไท้ สํานักวัดมังกรกมลาวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะ สงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
๘. พระพลวิทย์ เสียเหี่ยง สํานักวัดโพธิ์แมนคุณาราม เขตยาน นาวา กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธคุณ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ