วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562

☆☆อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรม วันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และมอบรางวัลดีเด่นประจำปี 2562 ให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานยอดเยี่ยม จะได้รับรางวัลโล่ดีเด่นและใบประกาศเกียรติคุณ และอาวุธปืนยาวลูกซอง 5 นัดจำนวน 3 ท่าน และรางวัลชมเชย การประกวด กำนัน -ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลงานยอดเยี่ยม ระดับอำเภอโพธาราม ประจำปี 2562 รับรางวัลเกีรติบัตร มีจำนวน 5 ท่าน
☆☆☆อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรม วันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และมอบรางวัลดีเด่นประจำปี 2562 ให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานยอดเยี่ยม จะได้รับรางวัลโล่ดีเด่นและใบประกาศเกียรติคุณ และอาวุธปืนยาวลูกซอง 5 นัดจำนวน 3 ท่าน และรางวัลชมเชย การประกวด กำนัน -ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลงานยอดเยี่ยม ระดับอำเภอโพธาราม ประจำปี 2562 รับรางวัลเกีรติบัตร มีจำนวน 5 ท่าน
   เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล
    ร่วมกิจกรรมที่ริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง
อำเภอโพธาราม
พร้อมทั้งประกอบพิธีทางศาสนา และร่วมถวายอาหารแด่พระสงฆ์
     โดยนายอำเภอนพรัตน์ ได้อ่านสารของ"รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย"
และกล่าวให้โอวาท
...หลังจากนั้นได้แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลงานยอดเยี่ยม ของ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ประจำปี 2562 จะได้รับรางวัลปืนยาวลูกซอง 5 นัด และ ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่...
1. นายวิริยะ กิตติกำจาย กำนันตำบลหนองโพ
2. นายบรรจง เจริญ ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ดอนทราย
3. นางศิริทิพย์ วิเศษรจนา ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.บางโตนด
     ส่วนรางวัลชมเชย การประกวด กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลงานยอดเยี่ยมระดับอำเภอ ประจำปี  2562 รับรางวัลเกียรติบัตร มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่
1. นายจตุรงค์ ตังป๊อก ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.ดอนกระเบี้อง
2. นายวิชาญ กองโชคปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.เจ็ดเสมียน
3. นายสุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.บ้านฆ้อง
4. นายสมบูรณ์ รุ่งแย้ม ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.เขาชะงุ้ม
5. นางวรรณทนา โตพฤกษา ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.เจ็ดเสมียน...
      ซึ่งในการมอบรางวัลดังกล่าว จะทำการมอบในการจัดงานเลี้ยงฉลอง ในช่วงค่ำ เริ่มเวลา 19.30 น.    โดยท่านกำนันวันชาติ เนียมรักษา ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอ โพธาราม เป็นผู้จัดงานเลี้ยงฉลองขึ้น ที่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง  และนายไชยันต์ ลิ้มมะ กำนันตำบลบ้านเลือก ซึ่งเป็นเลขาธิการของชมรมกำนัน
อ.โพธาราม พร้อมคณะกรรมการบริหารงานชมฯ ได้ร่วมกันจัดงานครั้งนี้
     โดยได้รับเกียรติจากนายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธารามเป็นประธานมอบรางวัลให้กับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 8 ท่าน และได้รับเกียรติ จาก นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.จ.ราชบุรี นายสวัสดิ์ จังพานิช นายกเทศบาลเมือง
โพธาราม พ.ต.อ.สมมาตร จันทร์รัตน์ ผู้กำกับ   สภ.โพธาราม  พ.ท.ชัยเดช รุณเกษม สัสดีอำเภอโพธาราม ข้าราชการ
พ่อค้า ประชาชน ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับรางวัลในปีนี้
   โดยภายในงานยังมีการจับฉลากแจกรางวัล ให้กับผู้ที่มารวมงานในคืนนี้เป็นจำนวนมาก อีกด้วย☆☆☆...

(ภาพ/ข่าว)
(สุเทพ นิ่มนวล) (จ.ราชบุรี)

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ