วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ขับเคลื่อนไม่หยุดยั้งพร้อมนำทีมเข้าสู่งานนาย ปรีดี นักงาน ประธานเครื่อข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน50เขต นำทีมเข้าร่วมงานพัฒนากลไกลการขับเคลื่อนเครือข่ายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านกรุงเทพมหานครขับเคลื่อนไม่หยุดยั้งพร้อมนำทีมเข้าสู่งานนาย ปรีดี นักงาน ประธานเครื่อข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน50เขต นำทีมเข้าร่วมงานพัฒนากลไกลการขับเคลื่อนเครือข่ายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านกรุงเทพมหานครและได้นำเครือข่าย ทสม กทม.กล่าวคำปฏิญาณตนโดยพร้อมเพียงกัน ตามด้วย กล่าวต้อนรับโดย.นายธัธชโรจน์ บุญส่ง ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสำนักงานเขตคลองเตยได้กล่าวต้อนรับ.เปิดงานโดย นายรัชฏา สุริยกุล ณ.อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกล่าวเปิดงาน
ตามด้วยวิทยากร นางสาวอุมา ศรีสุข ผู้อำนวยการกองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามด้วยนางอุษณีย์ อินทรพักตร์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการขยะมูลฝอย สำนักงานจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและนายวาสุเทพ บุญชู หัวหน้ากลุ่มสุขาภิบาลอาคารสาธารณะ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สัานักอนามัยและที่ขาดไม่ได้

นายสมศักดิ์ สันธินาค ประธานเครือข่าย ทสม จ.พระนครศรีอยุธยา และผู้แทนเครือข่าย ทสม ภาคกลาง ได้กล่าวการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม.และการเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย ดังนั้นเพื่อให้ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้ดำเนินการกำหนดจัดประชุมพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสมขึ้นเพื่อเปิดตัวเครือข่ายทสม กรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปและได้ร่วมกิจกรรม"ทสม.จิตอาสา Big cleaning day"พร้อมกันบริเวณชุมชนพัฒนาล็อค4-5-6แขวนคลองเตยเขตคลองเตย.สิ่งที่พบเห็นมวลชนเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการทุกท่านพร้อมร่วมใจกันมากกว่า500คน
  ฌนันญา/เอ้.ผู้สื่อข่าว.

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ