วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563

บุรีรัมย์ - กองกำลังสุรนารีโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ปฏิบัติการ “พราน 26” บุกเข้าช่วยเหลือประชาชนมอบแสงสว่างแห่งความหวัง ในรูปแบบ “Army Barber พราน 26" บริการตัดผมฟรี ลดค่าใช้จ่าย คลายกังวล ด้วยวิถีแบบ “New Normal” สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้มีโอกาสน้อยทางสังคม แทนความห่วงใยจากกองทัพบก


กองกำลังสุรนารีโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ได้รับแจ้งจากประชาชนที่หน่วยเคย                 ได้ให้การช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ในห้วงที่ผ่านมา มีความประสงค์ ให้หน่วย ฉก.ทพ.26 บริการในการตัดผมให้ผู้มีโอกาสน้อยทางสังคม จำนวน 2 ท่าน คือ นาย ดุ ตุ่มพะกา  อายุ 77 ปี ผู้ป่วยติดเตียงด้วยโรคเส้นเลือดสมองตีบเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีมาแล้ว การดำเนินชีวิตกันอย่างยากลำบากมาก อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 100/24 ม.2 ชุมชนคุ้มถ่าน ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์และ
นาย ปาน หมื่นโยชน์ ชายชราผู้ที่มี “ หัวใจเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยสุดชีวิตและหัวใจ ” ปัจจุบันอายุ 89 ปี ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 111 บ.สระแก้ว ม.5 ต.หนองตะคอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ หน่วย ฉก.ทพ.26 จึงได้ปฏิบัติการ “พราน 26”  บุกเข้าช่วยเหลือประชาชนมอบแสงสว่างแห่งความหวัง                ในรูปแบบ “Army Barber พราน 26" บริการตัดผมฟรี ลดค่าใช้จ่าย คลายกังวล ด้วยวิถีแบบ “New Normal” สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้มีโอกาสน้อยทางสังคมแทนความห่วงใยจากกองทัพบก
พันเอก บุญส่ง  พรมนิล  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (ผบ.ฉก.ทพ.26) กล่าวว่า เพราะคำว่าการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนรอไม่ได้จึงได้จัดกำลังพลชุดช่างตัดผม สำหรับบริการประชาชนฟรี ภายใต้โครงการรูปแบบ “Army Barber พราน 26" บริการตัดผมฟรีลดค่าใช้จ่าย คลายกังวล ด้วยวิถีแบบ “New Normal” สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้มีโอกาสน้อยทางสังคม รวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 เป็นการป้องกันลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแนะนำการปฏิบัติตัวกลับสู่ชีวิติปกติ  ด้วยวิถีรูปแบบใหม่ (New Normal) ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย การอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างปลอดภัย ห่างไกลเชื้อไวรัส ปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างถูกต้องคลายความวิตกกังวลปรับตัว                                    ในชีวิตประจำวัน ตามนโยบายสั่งการของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นในกองทัพบก ให้หน่วยขึ้นตรงดำเนินการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง หน่วย ฉก.ทพ.26 จึงได้ปฏิบัติการ “พราน 26” บุกเข้าช่วยเหลือประชาชนมอบแสงสว่างแห่งความหวัง                ในรูปแบบ “Army Barber พราน 26" บริการตัดผมฟรีลดค่าใช้จ่าย คลายกังวล ด้วยวิถีแบบ “New Normal” สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้มีโอกาสน้อยทางสังคม แทนความห่วงใยจากกองทัพบก “ เพราะพวกเราคือทหารของประชาชน”  โดยทหารพรานเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
ภาพ/ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)
“เอกชัย//ทันใจนิวส์//รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

"นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี" เนื่องในวันปกรณ์ 2567"

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ "นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี"...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ