วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563

บุรีรัมย์ – กองกำลังสุรนารี โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ปฏิบัติการ “พราน 26 บุกเข้าช่วยเหลือประชาชนมอบแสงสว่างแห่งความหวัง ส่งมอบความห่วงใยและน้ำใจด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น” ลดค่าใช้จ่าย คลายกังวล ด้วยวิถีแบบ “New Normal” สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้มีโอกาสน้อยทางสังคม แทนความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นของกองทัพบก
________บุรีรัมย์ – กองกำลังสุรนารี โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ปฏิบัติการ “พราน 26 บุกเข้าช่วยเหลือประชาชนมอบแสงสว่างแห่งความหวังให้ประชาชนผู้มีโอกาสน้อยทางสังคม(ผู้ป่วยติดเตียง)               ให้ได้มีกำลังใจลุกขึ้นมาต่อสู้อีกครั้ง แทนความห่วงใยจากกองทัพบก ส่งผ่านทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย จำนวน 3 ครอบครัวที่เดือดร้อนที่สุด คือ นายปาน หมื่นโยชน์             ชายชราผู้ที่มี  “ หัวใจเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยสุดชีวิตและหัวใจ ” ปัจจุบันอายุ 89 ปี ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 111 บ.สระแก้ว ม.5 ต.หนองตะคอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ (ปัจจุบันได้นำรถโยกไปปรับปรุงใหม่ตามความต้องการของตาปาน) ,นาย ดุ ตุ่มพะกา อายุ 77 ปี ผู้ป่วยติดเตียงด้วยโรคเส้นเลือดสมองตีบเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีมาแล้ว การดำเนินชีวิตกันอย่างยากลำบากมาก อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 100/24 ม.2 ชุมชนคุ้มถ่าน ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ และนางสะอาด ขันอาสา อายุ 75 ปี ที่ ม.3 บ้านโคกงิ้วเหนือ ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ซึ่งป่วยด้วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง พิการท่อนล่างเดินไม่ได้ (ปัจจุบันกำลังหาทางช่วยสร้างบ้านหลังใหม่)โดยเป็นการส่งมอบความห่วงใยและน้ำใจด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น” ลดค่าใช้จ่าย คลายกังวล ด้วยวิถีแบบ “New Normal” สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้มีโอกาสน้อยทางสังคม (ผู้ป่วยติดเตียง) แทนความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นของกองทัพบก                    
________พันเอก บุญส่ง  พรมนิล   ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (ผบ.ฉก.ทพ.26) กล่าวว่าปฏิบัติการ “พราน 26 บุกเข้าช่วยเหลือประชาชนมอบแสงสว่างแห่งความหวังให้ประชาชนผู้มีโอกาสน้อยทางสังคม(ผู้ป่วยติดเตียง) ให้ได้มีกำลังใจลุกขึ้นมาต่อสู้อีกครั้ง ในครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนคนไทยบนผืนแผ่นดินบริเวณชายแดนไทย ซึ่งกองกำลังสุรนารีโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ปฏิบัติภารกิจหลักในการป้องกันประเทศด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนและการปกป้องอธิปไตย สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติ การช่วยเหลือประชาชน และบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพบกและรัฐบาลอย่างเต็มกำลังความสามารถ ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น ศรัทธาของกองทัพไทย และประชาชน ดังนั้นขอให้มีความมั่นใจว่าทหารทุกคนเกิดมาต้องเสียสละเพื่อประเทศเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ถือว่าทหารเป็นเสมือนลูกหลานในครอบครัวเดียวกัน ในการมอบน้ำใจเล็กๆ                   ในวันนี้ แทนความห่วงใยให้ประชาชนได้ต่อสู่ต่อไป และทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส                    โดยประชาชนได้ยกมือไหว้ขอบคุณทั้งน้ำตาเป็นความรู้สึกขอบคุณกองทัพบกที่ออกมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่านทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 โดยหน่วยพึงกระทำเพื่อช่วยเหลือประชาชนในยาม                          
ที่ประชาชนเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 แทนความห่วงใย                                     จากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นของกองทัพบก “ เพราะพวกเราคือทหารของประชาชน”
ภาพ/ข่าว : ไทบ้าน  นิวส์ (พรพิพัฒน์  เพ็ชรสังหาร)
เอกชัย//ทันใจนิวส์//รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ฉลองสงกรานต์ยิ่งใหญ่จัด “SURATTHANI SONGKRAN FESTIVAL 2024”

รวมความบันเทิงทุกมิติ พร้อมดัน Soft Power ชูวัฒนธรรมไทย วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 17.30 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี จัดงาน “SURATTH...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ