วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563

# สนภ.3 ขุดลอกแหล่งน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ จ.สุโขทัย #

# สนภ.3 ขุดลอกแหล่งน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ จ.สุโขทัย #

ในห้วง มี.ค.- มิ.ย.63
บก.ทท.(นทพ.)

โดย
สนภ.3 นทพ.

จัดชุดปฏิบัติงานช่างเข้าดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำ (คลองน้ำเย็น) บ.ป่ากุมเกาะ ม.4 ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ระยะทาง 1.685 กม.

ตามแผนงานโครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในห้วงฤดูฝน

ปัจจุบันผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ 100%  ผู้ได้รับผลประโยชน์ 192 ครัวเรือน ประชากร 509 คน พื้นที่ทางการเกษตร จำนวน 300 ไร่โพสต์ข่าวแนะนำ

เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ฉลองสงกรานต์ยิ่งใหญ่จัด “SURATTHANI SONGKRAN FESTIVAL 2024”

รวมความบันเทิงทุกมิติ พร้อมดัน Soft Power ชูวัฒนธรรมไทย วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 17.30 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี จัดงาน “SURATTH...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ