วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต มอบทุนการศึกษา​เพชรล้านนา ให้แก่เด็กนักเรียนจาก 3 จังหวัดที่ผ่านการสอบคัดเลือก

ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต มอบทุนการศึกษา​เพชรล้านนา ให้แก่เด็กนักเรียนจาก  3 จังหวัดที่ผ่านการสอบคัดเลือก

     พระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต)​ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ในโครงการเพชรล้านนา ปีการศึกษา 2562 จังหวัดเชียงราย เมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษาการท่องเที่ยวและการกีฬานครเชียงราย(อาคารเจียงแสน) โดยมี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ผู้ช่วยอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้แทนธนาคารออมสินในสาขาจังหวัดเชียงราย รวมทั้ง ผู้ปกครอง ได้เข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติแก่นักเรียนที่ได้รับทุนโครงการเพชรล้านนาในครั้งนี้     การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ สืบเนื่องจากพระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) ได้มอบหมายให้เทศบาลนครเชียงราย เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนิน "โครงการเพชรล้านนา" โดยมีผู้สมัครเป็นจำนวนทั้งหมด 2,137 คน กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนจำนวน 2 รอบ คือ 1.)​รอบเจียระไนเพชร มีนักเรียนที่สอบผ่านทั้งหมดรวมทั้ง 3 จังหวัดเป็นจำนวน 475 คน  2.) รอบเพชรล้านนา มีนักเรียนที่สอบผ่านรอบเพชรล้านนารวมทั้ง 3 จังหวัด เป็นจำนวน 374 คน โดยแบ่งตามจังหวัด ดังนี้ จังหวัดเชียงรายจำนวน 136 คน จังหวัดพะเยาจำนวน 125 คน และจังหวัดน่านจำนวน 113 คน  โดยมี รางวัลทุนการศึกษาของแต่ละวิชา ดังนี้ ชนะเลิศระดับประถมศึกษาตอนปลายรับรางวัล 15,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1,2 และ รางวัลชมเชย มี 5 รางวัล ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชนะเลิศได้รับเงินทุน 20,000 บาท ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชนะเลิศได้รับเงินทุน 30,000 บาท ซึ่งยังมีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1,2 และรางวัลชมเชย มี 5 รางวัล อีกด้วย     ทั้งนี้ โครงการได้รับการสนับสนุนจากบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และวิทยาลัยน่าน โดยมีความมุ่งหมายเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการในกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ ทั้งในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กำลังศึกษาอยู่ในจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และจังหวัด​น่าน ให้ได้รับทุนการศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเรียน และได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่นักเรียนคนอื่น ๆ ให้มีความมุ่งมั่น มุมานะพยายาม และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้เป็นคนดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
22/06/63โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ