วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น  ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางพิมพกาญจน์ พลสมัคร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ว่าที่ พ.ต.ไพรัช พึ่งทรัพย์ เจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และที่ปรึกษา สร.กทพ. ได้ร่วมหารือกับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน  อบต.สะพือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู และเกษตรกร ประมาณ 40 คน โดยมีนายแมทธิว สตีเว่น มาร์ติน  น.ส.จารุวรรณ ลิขิตธรรมรักษ์ ผู้แทน บ. ทรู วิชั่น กรุ๊ป จำกัด เข้าร่วมหารือด้วยนายเชิดศักดิ์ฯ กล่าวว่า “ที่ผ่านมาได้มีกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งในพื้นที่ ลำห้วยหมากมี่ ตำบลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้หารือ ว่าที่ พ.ต.ไพรัช พึ่งทรัพย์  ที่โขงเจียม  ได้เล่าถึงปัญหาภัยแล้งในบริเวณดังกล่าวจึงขอความอนุเคราะห์ถึงแนวทางการช่วยเหลือต่อไป”
จากการสำรวจ ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เกิดจากเมื่อถึงฤดูฝนบริเวณลำห้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ประกอบกับ ลำห้วยมีขนาดเล็กจึงทำให้มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเกษตรกรรมและการปศุสัตว์  ปัญหาสำคัญอีกปัญหาหนึ่งคือน้ำใต้ดินเป็นน้ำกร่อยหรือน้ำเค็มจึงทำให้การเจาะน้ำบาดาลมาใช้ไม่ได้
จากการหารือดังกล่าว เบื้องต้นจะทำการสร้างฝายชะลอน้ำ (แบบฝายมีชีวิต) จำนวน 3 ฝาย โดยจะทำการสร้างที่ลำห้วยหมากมี่ และลำห้วยแห่  การระดมทุนในการสร้างจะขอความร่วมมือจากภาคประชาสังคมหลายหน่วยงานและจากราษฎรในพื้นที่โดยการจัดผ้าป่าสามัคคี  สำหรับกรณีลำห้วยหมากมี่ ที่มีขนาดเล็กที่ประชุมมอบหมายให้ ประธานสภา อบต. และกำนันตำบลสะพือ  สำรวจพื้นที่ที่จะขุดลอกลำห้วย และทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลมาขุดลอกต่อไป

รายงานข่าวโดย หนังสื่อพิมพ์ทันใจนิวส์ จังหวัดปทุมธานี

โพสต์ข่าวแนะนำ

เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ฉลองสงกรานต์ยิ่งใหญ่จัด “SURATTHANI SONGKRAN FESTIVAL 2024”

รวมความบันเทิงทุกมิติ พร้อมดัน Soft Power ชูวัฒนธรรมไทย วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 17.30 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี จัดงาน “SURATTH...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ