วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บุรีรัมย์ - กองกำลังสุรนารีโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ปฏิบัติการโครงการ “สานสายใยรัก พราน 26” บุกสร้างบ้านให้ตายายตาบอดมอบสว่างแห่งความรัก แทนความห่วงใยจากกองทัพบกส่งผ่านทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร พรานที่ 26


พันเอก บุญส่ง  พรมนิล   ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (ผบ.ฉก.ทพ.26)นำกำลังพลบุกปฏิบัติการโครงการ “สานสายใยรัก พราน 26” บุกเข้าช่วยเหลือประชาชนคนไทยบนผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ผู้ยากไร้ ที่มีโอกาสน้อยทางสังคมให้ได้มีกำลังใจลุกขึ้นมาต่อสู้อีกครั้งด้วยแสงแห่งความหวัง แทนความห่วงใยจากกองทัพบกส่งผ่านทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร พรานที่ 26 โดยสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ขับเคลื่อนโครงการนำร่องต้นแบบ “ละหานทรายโมเดล” สร้างชุมชนคุณธรรมด้วย “พลังบวร” อย่างยั่งยืนโดยบูรณาการร่วมกับทุกส่วนราชการรวมถึงภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอละหานทราย และพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์  เข้าให้การช่วยเหลือสร้างชุมชนและสังคมแห่งการให้                                  และแบ่งปันน้ำใจ เกิดเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่ ให้กับครอบครัวของคุณตาเกิด  ตุมหนแย้ม  พิการทางสายตา (ตาบอด) ทั้ง 2 ข้าง อายุ 77 ปี คุณยายปิม  ตุมหนแย้ม (แปลงดี นามสกุลเดิม) พิการทางสายตา (ตาบอด)1 ข้าง  อายุ 69 ปี หาเลี้ยงคุณตามาทั้งชีวิตอาชีพทำนารับจ้างทั่วไป มีบุตรชายบุญธรรม 1 คน ส่วนลูกประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีหลาน 2 คน (ชาย/หญิง) ทั้งคุณตาและคุณยายยังคงอยู่ดูแลกันด้วยความรัก ... ทุกข์ยากเพียงใดก็ยังคงดูแลกัน ถึงแม้ว่าระบบไฟฟ้า ประะปา ไม่มี การประกอบอาหารโดยใช้ฟืนที่หามาได้จากป่าธรรมชาติที่พอจะเก็บมาได้ ชีวิตของคู่รักทรหด คำว่า "รักแท้" มีอยู่จริงบนโลกใบนี้ ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 113 ม.12  บ.โคกไม้แดง (เดิมชื่อ บ.โคกตะค้อ) หมู่ที่ 12  ต.สำโรงใหม่  อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ "สุขที่ได้เห็น  เป็นสุขที่ได้ให้" โดยร่วมกันบูรณาการร่วมกับทุกส่วนราชการรวมถึงภาคเอกชน ผู้นำท้องที่และประชาชนในพื้นที่อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีพระครูพิทักษ์ศาสนกิจ (หลวงพ่อด้วม ฐิตธมฺโม) รองเจ้าคณะอำเภอละหานทราย วัดโคกไม้แดง ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นศูนย์กลางรวมพลังบุญประชาชนเข้าให้การช่วยเหลือสร้างชุมชนและสังคมแห่งการให้และแบ่งปันน้ำใจเกิดเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นการประสานการปฏิบัติในทุกๆหน่วยงานราชการร่วมกับภาครัฐเอกชนร่วมกันบริจาคกำลังทรัพย์  เพื่อร่วมแบ่งปันน้ำใจสร้างสะพานบุญที่ยิ่งใหญ่ต่อไป
#เอกชัย//ทันใจนิวส์//รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค รวม 71 แห่ง

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ