วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บุรีรัมย์ - กกล.สุรนารี โดย ฉก.ทพ.26 รับมอบเงินสวัสดิการเป็นทุนการศึกษาจากเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก (จก.กบ.ทบ.) /ผู้จัดการสำนักงานอุตสาหกรรมอีเลคโทรนิคทหาร(ออท.ให้แก่บุตรของกำลังพลของหน่วย ฉก.ทพ.26ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 พลโท ชัยมนตรี โพธิ์ทอง เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก (จก.กบ.ทบ.) เป็นผู้จัดการสำนักงานอุตสาหกรรมอีเลคโทรนิคทหาร(ออท.) มอบเงินสวัสดิการเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรของกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ผ่านตัวแทนมอบให้กับ                  พันเอกบุญส่ง   พรมนิล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตร                  ของกำลังพล ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ต่อไป โดยกองทัพบกได้จัดโครงการ                                    เพื่อเป็นสวัสดิการ ให้กับกำลังพลภายในหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก โดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมอีเลคโทรนิคทหาร (ออท.) นำผลิตภัณฑ์ออกจัดจำหน่ายให้ข้าราชการและครอบครัวในพื้นที่รับผิดชอบ                        ของกองทัพบก เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานด้านสวัสดิการของกองทัพบก                              ซึ่งมี พลโท ชัยมนตรี โพธิ์ทอง เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก (จก.กบ.ทบ.) เป็นผู้จัดการสำนักงานอุตสาหกรรมอีเลคโทรนิคทหาร(ออท.) ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาสวัสดิการให้แก่กำลังพลในสังกัดกระทรวงกลาโหม และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ได้รับความสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จำนวนมาก ของสำนักงานอุตสาหกรรมอีเลคโทรนิคทหาร (ออท.) มาโดยตลอด และได้มีโอกาสจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่กำลังผลของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ตลอดจนได้รับการอุดหนุนซื้อผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีในฐานะที่เป็นหน่วยงานต้นสวัสดิการของกองทัพบก จึงขอมอบสวัสดิการเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรของกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,000 บาทโดยทั้งนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมอีเลคโทรนิคทหาร (ออท.) ได้พิจารณาตามสัดส่วนของรายได้จากการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ของหน่วย และเพื่อเป็นการตอบแทนสิ่งที่เป็นประโยชน์ คืนให้แก่กำลังพลของหน่วยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 พร้อมครอบครัวที่ได้ให้การอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของ สำนักงานอุตสาหกรรมอีเลคโทรนิคทหาร (ออท.) เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยทางตัวแทนของสำนักงานอุตสาหกรรมอีเลคโทรนิคทหาร (ออท.) ได้กล่าวขอบคุณพันเอก บุญส่ง  พรมนิล  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (ผบ.ฉก.ทพ.26) ที่ได้ให้การต้อนรับและดูแลด้านสถานที่ในการจัดจำหน่ายสินค้ารวมถึงความเป็นอยู่ทั้งด้านที่พัก อาหารการกินที่อบอุ่นมากทั้งยังได้อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ            ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอุตสาหกรรมอีเลคโทรนิคทหาร (ออท.) ตลอดระยะเวลาในการดำเนินการในหน่วยที่ผ่านม
พันเอก บุญส่ง  พรมนิล   ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (ผบ.ฉก.ทพ.26) กล่าวว่าในวันนี้ได้มีโอกาสต้อนรับคณะทำงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมอีเลคโทรนิคทหาร(ออท.) ที่เดินทางมาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาสวัสดิการให้แก่กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงโดยเฉพาะ พลโท ชัยมนตรี โพธิ์ทอง เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก (จก.กบ.ทบ.) เป็นผู้จัดการสำนักงานอุตสาหกรรมอีเลคโทรนิคทหาร(ออท.) ที่ได้เล็งเห็นสวัสดิการของกำลังพล โดยได้มอบทุนการศึกษาให้กับกำลังพลลูกหลานกำลังพลของหน่วย ซึ่งจะได้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นยิ่งๆขึ้นไปเป็นการดูแลกำลังพลชั้นผู้น้อย ในส่วนของกำลังพลที่ป้องกันชายแดนก็จะได้มีกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการรักษาผืนแผ่นดินไทยและอธิปไตยต่อไป
ภาพ/ข่าว : ไทบ้าน  นิวส์ (พรพิพัฒน์  เพ็ชรสังหาร)
#เอกชัย//ทันใจนิวส์//รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ