วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

สมาคมธรรมศาสตร์ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
ชาญศิลป์  ตรีนุชกร นายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 หลังจากโควิด-19 ผ่อนคลาย เมื่อ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา ณ สำนักงานสมาคมธรรมศาสตร์ฯ  ซอยงามดูพลี พร้อมนี้คณะกรรมการร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ด้วย

​สำหรับคณะกรรมการสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2562 -2564 ชุดนี้มี ดังต่อไปนี้

​นายกสมาคม ชาญศิลป์ ตรีนุชกร, อุปนายก ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์, รศ.เกศินี วิฑูรชาติ , ยอดยิ่ง โสภณ, ประกิต อภิสารธนรักษ์, ผาณิต พูนศิริวงศ์, กำธร วังอุดม, วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี, ชัยวัฒน์  ทองคำคูณ, เลขาธิการ ดารณี วัธนเวคิน, ผู้ช่วยเลขาธิการ สุนทร สถาพร, ฉัตราภรณ์ ชาญเชาว์, เหรัญญิก พรชัย กิตติปัญญางาม, กรรมการ คณิต พีชวณิชย์,ปรีดี ดาวฉาย, ดร.สันติภาพ เตชะวณิช,วัฒน์ชัย  วิไลลักษณ์, ธีรวัฒน์  ธัญลักษณ์ภาคย์, เชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล, พรนริศ ชวนไชยสิทธิ์,    ชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ, จำกัด ศิริพูนทรัพย์,  ชาญกิจ ไตรรัตนานนท์, อภิศักดิ์ เกี่ยวการค้า, นิกร สุศิริวัฒนนนท์, ปฎิเวช สันตะวานนท์, ประจวบ  ตยาคีพิสุทธิ์, สืบพงษ์  บูรณศิรินทร์, ภัทรลดา  สง่าแสง, วรพจน์  อำนวยพล, ศุภจี  สุธรรมพันธุ์

​ขอเชิญชวนลูกแม่โดมสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ สมาคมธรรมศาสตร์ฯ ซ.งามดูพลี       โทร.02 2860861, 02 6798322 E-Mail: info@tuasso.com  Line: @thammasat
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท. 55 ปี)
#ธวัชชัยเฟื่องอนันต์รายงาน
#หนังสือพิมพ์ประชาไทออนไลน์
#T.Newsman007Online
#เอกชัย//ทันใจนิวส์//รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ฉลองสงกรานต์ยิ่งใหญ่จัด “SURATTHANI SONGKRAN FESTIVAL 2024”

รวมความบันเทิงทุกมิติ พร้อมดัน Soft Power ชูวัฒนธรรมไทย วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 17.30 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี จัดงาน “SURATTH...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ