วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563

บุรีรัมย์ – กกล.สุรนารี โดย ฉก.ทพ.26 กระทำพิธีสวนสนามเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหาร ให้กับกำลังพลที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการประจำปี 2563 อย่างยิ่งใหญ่
ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ฐานปฏิบัติการองอาจสุขกาย ตำบลละหานทราย                   

อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์   กระทำพิธีสวนสนามเทิดเกียรติให้กับกำลังพลของหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเสียสละตนในการปกป้องอธิปไตย เพื่อเป็นเกียรติและประวัติของผู้เกษียณอายุราชการของหน่วยกรมทหารพรานที่ 26 เพื่อเชิดชูเกียรติข้าราชการทหารในทุกระดับที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท มุ่งมั่น ตั้งใจ ตามภาระหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยและกองทัพบก ประเทศชาติ และประชาชนมาตลอดระยะเวลารับราชการโดยทั้งนี้หน่วยได้จัดพิธีฯขึ้น                 ให้กับกำลังพลของหน่วยผู้เกษียณอายุราขการที่สังกัดอยู่ โดยมีการจัดพิธีอย่างสมเกียรติ เป็นแบบอย่างให้กับกำลังพลที่ยังประจำการอยู่ได้ประจักษ์ และสอดคล้องกับมาตรการป้องกัน Covid-19                           ประกอบด้วย พิธีทางศาสนา, การสวนสนามเทิดเกียรติ, การมอบโล่เกียรติยศ,มอบดอกกุหลาบสีแดงแทนคำขอบคุณ รวมถึงงานเลี้ยงอำลา เป็นต้นสำหรับพิธีอำลาชีวิตราชการทหารของกำลังพลที่เกษียณอายุราชการนั้น กรมทหารพรานที่ 26 จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการให้เกียรติกับข้าราชการทหารในทุกระดับที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานสร้างผลงานที่ก่อให้เกิดคุณูปการต่อกรมทหารพรานที่ 26 กองทัพบกและประเทศมาตลอดชีวิตรับราชการ นับเป็นพิธีสำคัญเสมือนเป็นการขอบคุณ และยกย่องในความวิริยะอุตสาหะและคุณความดีของผู้ที่เกษียณอายุราชการ ตลอดจนเป็นตัวอย่างแก่ผู้ปฏิบัติงานในปัจจุบัน 

พันเอกบุญส่ง    พรมนิล  ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 26 กล่าวว่า กองทัพบกได้จัดตั้งหน่วยทหารพรานขึ้น โดยมีภารกิจในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ เพื่อเสริมสร้างกองกำลังต่อสู้เบ็ดเสร็จของกองทัพบก จึงได้จัดตั้งกำลังกึ่งทหารในลักษณะหน่วยอาสาสมัครพิเศษทหารพราน ภายใต้รหัสโครงการ 513  โดยชุดควบคุมและประสานงานโครงการ 513 เป็นส่วนบังคับบัญชา  และมีกองร้อยทหารพราน เป็นส่วนฐาน และต่อมาได้จัดตั้งหน่วยทหารพรานเพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่  ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก จึงได้แบ่งมอบการบังคับบัญชากองร้อยทหารพราน ให้ขึ้นควบคุมกับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกหมายเลข  รับผิดชอบพื้นที่กองทัพภาคต่างๆ  ใช้นามหน่วยเป็นกองกำลังทหารพรานกองทัพภาค ต่อมาได้รวมกองกำลังทหารพราน กับชุดควบคุมและประสานงานโครงการ 513  เป็นหน่วยเดียวกันใช้นามหน่วยว่า  กองกำลังทหารพรานกองทัพบกค่ายปักธงชัย แบ่งมอบกองร้อยทหารพรานจู่โจมให้กับกองทัพภาค และจัดตั้งกรมทหารพรานเป็นส่วนบังคับบัญชา

กรมทหารพรานที่ 26 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2526 การจัดประกอบด้วย                                                   1 กองบังคับการกรม 10 กองร้อยทหารพราน  และ 1 หมู่ทหารพรานหญิงขึ้นสมทบ โดยมีที่ตั้งครั้งสุดท้าย              อยู่ที่ค่ายปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาได้ 36 ปี                                 ใช้ตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยเป็นรูปนกอินทรีย์จู่โจม ใช้กรงเล็บเท้าคีบจับดาบ และดาวสีทองในกรอบเส้นสีดำแดงขลิบทอง ซึ่งมีความหมายว่ากำลังรบที่เข้มแข็ง ภายใต้ผ้าผูกคอดำแดงจับอาวุธเข้าโจมตีต่อข้าศึก ด้วยความฉับไวได้ในทุกภูมิภาคอย่างไม่มีขีดจำกัดและทำหน้าที่พิทักษ์ราชบัลลังก์ รักษาอธิปไตย                       แห่งดินแดน เพื่อดำรงไว้ซึ่งความรุ่งโรจน์  และประโยชน์สุขของปวงประชา การจัดกำลังสวนสนามครั้งนี้ จัดจากหมู่ธงกองร้อยหน่วยขึ้นตรง จำนวน 11 หมู่ธง เพื่อแสดงออกถึงความพร้อมเพรียง ระเบียบวินัย และความพร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจ พิธีสวนสนามของทหาร เป็นพิธีที่มีเกียรติ เป็นความภาคภูมิใจของทหาร แสดงออกถึงความเข้มแข็ง พร้อมเพียง สง่างาม ทรงพลัง การวิ่งสวนสนาม โดยส่วนใหญ่จะเป็นการปฏิบัติของหน่วยรบพิเศษ ซึ่งหน่วยทหารพรานนั้นถือเป้นส่วนหนึ่งของหน่วยรบพิเศษ โดยจะมีศูนย์สงครามพิเศษ เป็นเหล่าสายวิทยาการและที่ผ่านมา กรมทหารพรานที่ 26 เป็นหน่วยทหารพรานเพียงหน่วยเดียว                   ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้จัดกองร้อยวิ่งสวนสนามเนื่องในโอกาสวันกองทัพไทย                           ของกองทัพภาคที่ 2 ตลอดมา สำหรับการสวนสนามในวันนี้ เป็นการสวนสนามเพื่อกระทำพิธีสวนสนามเทิดเกียรติให้กับกำลังพลของหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเสียสละตนในการปกป้องอธิปไตย เพื่อเป็นเกียรติและประวัติของผู้เกษียณอายุราชการของหน่วยกรมทหารพรานที่ 26

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว : ไทบ้าน  นิวส์ (พรพิพัฒน์  เพ็ชรสังหาร) 

#เอกชัย////ทันใจนิวส์///รายงาน


โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค รวม 71 แห่ง

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ