วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

>การหาทางออกของปัญหาบ้านเมืองมีหลายวิธีครับ
>การจัดเวทีสามัคคีปรองดอง 
เชิญทุกพวก ทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย
 ประชุมปรึกษาหารือหาทางออกร่วมกัน ด้วยเหตุ ด้วยผล ให้ประชาชน และประเทศชาติได้รับประโยชน์สูงสุด  >การสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติเป็นอีกทางหนึ่งที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาทุกวิกฤตของบ้านเมือง >วันนี้ประเทศไทยยังไม่สายเกินไปครับถ้าหากเราจะจัดเวทีสามัคคีปรองดอง เชิญทุกพวก ทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย เข้าประชุมปรึกษาหารือหาทางออกร่วมกัน 
     (นายวิชิต ดิษฐประสพ)
        นักวิชาการอิสระ
 มือถือ ID line 090 917 3259
วันที่ 28 เมษายน 2564
รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ