วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

โรงพยาบาลลานนา 3 รับการตรวจประเมินสถานพยาบาล  พร้อมเปิดให้บริการประชาชนชาวเชียงใหม่ และภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ณ โรงพยาบาลลานนา 3 : นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา 3 และ นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ พยาบาล และหัวหน้าแผนกต่างๆ ให้การต้อนรับ นางชัญญาภัค บุณยรัตนิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะทำงานจาก กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข และ ทีมตรวจประเมินสถานพยาบาล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข จาก สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่ได้เข้ามาตรวจประเมินมาตรฐาน และความพร้อมในการขออนุมัติใช้อาคารเปิดเป็นสถานพยาบาลแห่งใหม่ ประเภทสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จากเดิมที่ได้ยื่นแผนงาน และแบบแปลนการก่อสร้าง อาคารสถานพยาบาลแห่งใหม่ ในซอยสุขเกษม ชื่อว่า โรงพยาบาลลานนา 3 ไปก่อนหน้านี้แล้ว  โดยขอจัดตั้งเป็น สถานพยาบาลขนาดใหญ่ ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จำนวน 120 เตียง ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องไม้ เครื่องมือ ทางการแพทย์   และทีมงาน บุคลากรแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทุกแผนก และระบบสนับสนุน ต่างๆครบถ้วน ตามมาตรฐานสถานพยาบาล   พร้อมในการเปิดให้บริการประชาชนชาวเชียงใหม่ และภาคเหนือ เร็วๆ นี้
โรงพยาบาลลานนา 3 แห่งนี้  หากเปิดให้บริการแล้ว จะบริหารงานโดยทีมผู้บริหาร จากโรงพยาบาลลานนา   ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่  เป็นหนึ่งในโรงพยาบาล ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เป็นโรงพยาบาลเอกชนคู่สัญญาประกันสังคม ที่มีผู้ประกันตนให้ความไว้วางใจเลือกเป็นสถานพยาบาลหลักมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ ถึง 150,000คน เต็มจำนวนแล้วในขณะนี้ โดยในแต่ละวันมีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการกว่า 2,000 คนต่อวัน  ทำให้สถานที่โรงพยาบาลลานนาเดิม เริ่มคับแคบไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย และผู้ที่อยากเลือกโรงพยาบาลลานนา เป็นสถานพยาบาลหลักของประกันสังคม  คณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลลานนา จึงมีความเห็นชอบร่วมกันให้ดำเนินการก่อสร้าง โรงพยาบาลลานนา 3 ภายในซอยสุขเกษม เพื่อขยับขยายพื้นที่ให้บริการให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม พร้อมรองรับผู้ใช้บริการทั้งชาวเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง 

/// พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

โพสต์ข่าวแนะนำ

เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ฉลองสงกรานต์ยิ่งใหญ่จัด “SURATTHANI SONGKRAN FESTIVAL 2024”

รวมความบันเทิงทุกมิติ พร้อมดัน Soft Power ชูวัฒนธรรมไทย วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 17.30 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี จัดงาน “SURATTH...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ