วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

     ข่าวประชาสัมพันธ์

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   
"ตำรวจชายแดน เขาเรียกว่า ตำรวจป่า "
ขอขอบใจ ตำรวจชายแดน ทุกคน ที่ได้ช่วยกันปฎิบัติหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือประชาชน ด้วยความเหนื่อยยาก และเข็มแข็งมาโดยตลอด ตำรวจตระเวนชายแดนเป็นที่พึ่งของประชาชน ขอให้ตำรวจตระเวนชายแดนเป็นที่พึ่งของประชาชน ขอให้ตำรวจตระเวนชายแดนทุกคนตั้งใจปฎิบัติหน้าที่ ช่วยกันทำงาน ช่วยเหลือประชาชน ขอให้บอกตำรวจตระเวนชายแดนทุกๆคนด้วย ขอขอบใจทุกท่านที่มาอวยพร
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงตรัสกับ ผบช.ตชด.และคณะจาก บช.ตชด. ในโอกาสเข้าเฝ้าถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๕ พรรษา เป็นการส่วนพระองค์ ณ ศาลาวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 " วันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน วันที่ 6 พ.ค.64
ครบรอบ 68 ปี "

   ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และ ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ลงพื้นที่ในการบันทึกเทปตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่และได้คลุกคลีถ่ายทำกลางป่าลึก ป่าฮาลา - บาลา จังหวัดยะลาเป็นเวลาหลายวันที่ผ่านมา รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ขอเป็นตัวแทนผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนส่งกำลังใจถึงตำรวจตระเวนชายแดน " ตำรวจป่า "ที่ปฎิบัติภาระกิจเพื่อปกป้องอธิปไตยและดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุกจังหวัดในผืนแผ่นดินไทยในวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ครบรอบ 68 ปี
 รายการคืนคุณให้แผ่นดินขอให้พระสยามเทวาธิราชคุ้มครองตำรวจตระเวนชายแดน " ตำรวจป่า "
ทุกท่านในการปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่.. ผู้ปิดทองหลังพระ  " เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน "

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
รายงาน

    

    

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ