วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

https://youtu.be/gGHUg-VO2EA
   วันที่ 23 มิถุนายน 2564
ในการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
>สส.สุรทิน พิจารณ์ สส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรค
ประชาธิปไตยใหม่ ได้อภิปรายสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวดว่าด้วยการเลือกตั้งให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ(ใบหนึ่งเลือก ส.ส. เขต อีกใบหนึ่งพรรค หรือ บัญชีรายชื่อ และสนับสนุนให้มีการแก้ไข มาตรา 185 และยกตัวอย่างนิคมสร้างตนเองอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหาร ที่มีหนังสือขับไล่ให้ประชาชนออกจากพื้นที่ โดยที่ประชาชนได้อยู่มาก่อนที่จะมีพระราชบัญญัตินิคมฯปัญหาดังกล่าว สส.ต้องทำเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนส่งเรื่องต่อไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไป
....รวบรวมและจัดทำสกู๊ปข่าวโดย
>นายวิชิต ดิษฐประสพ
มือถือ ID line 064 5166794
เลขานุการประจำตัว สส.สุรทิน พิจารณ์
>นายสมชาย แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขานุการฯประจำตัว สส.ท่านสุรทิน พิจารณ์ภาพ/ข่าว
>TT TV  ทีวีออนไลน์ และหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี  ...  รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ