วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

วันที่ 16 มิถุนายน 2564

(11.00) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือความร่วมมือระหว่าง
 หอการค้าไทยกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ (Application Zoom Clound Meeting) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
  
1.นโยบาย Connect the dots โดย นายสนั่น อังอุบลกุล
2.การขับเคลื่อน Happy Model / BCG Model โดย นายกลินท์ สารสิน
3.แนวทางผลักดันแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดย นายกลินท์ สารสิน และนายธเนศ วรศรัณย์
4.ความคืบหน้าของแอปพลิเคชั่น TAGTHAI (ทักทาย) โดย นายกลินท์ สารสิน และนายเถกิง ออศิริชัยเวทย์

Credit กระทรวงการท่องเที่ยว
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ