วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

               วันนี้  17 มิ.ย.64 เวลา 14.00 น. ได้มีการจัดพิธีเปิดโครงการ ชุมชนยั่งยืน แก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ บริเวณ ชุมชนลาดพร้าว 80 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  โดยมี พล.ต.ต.ปราศรัย  จิตตสนธิ  ผบก.น.๑ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ พ.ต.อ.ยิ่งยศ  สุวรรณโณ 

 ผกก.สน.ห้วยขวาง เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธี และได้มีเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่จากหน่วยงานต่างๆ ได้เดินทางมาร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ นายอนุชิต  พิพิธกุล ผอ.เขตห้วยขวาง , นส.สุวรรณา  ว่องวาณิช  ผอ.ส่วนวิเคราะห์และเฝ้าระวังปปส.กทม. , พ.อ.สถาพร  กีรติโฆษิต หน.ชรต.กอ.รมน.กทม. , นางศุภนิตย์  พุฒิโภคิน   ผอ.ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 , นายพยงค์  นิลเพ็ชร กต.ตร.สน.ห้วยขวาง และนายนิวัฒน์  ปั้นกา ประธานชุมชนลาดพร้าว 80  และชาวบ้านภายในชุมชนที่ให้ความสนใจม าร่วมงานอย่างคับคั่ง
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
หนุ่มบช.น.รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ