วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

แนวทางการพัฒนายางพาราเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางให้ยั่งยืน
จากในการประชุมเมื่อ30มิย64ใด้ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางของกยท.ระดับประเทศครั้งที่3ณ.ห้องประชุมของกยทและvideo conferenceซึ่งมีดร.ธีระชัย แสนแก้วเป็นประธานมีหลายเรื่องด้วยกันอต่จะขอหยิบยกบางประเด็นที่ทางมติที่ประชุมใด้มอบให้กยท.รับไปดำเนินการในการแก้ปัญหาอาธิเช่นเรื่องปุ๋ยที่จะนำไปใช้ในต้นฝนแต่เกษตรกรยังใม่ใด้รับเพราะปุ๋ยมีราคาแพงที่ประชุมจึงมีความเห็นที่จะมอบให้นายสุขทัศน์ ต่างวิรืยะกุลรองผู้ว่าการยางรับไปดำเนินการในการหาแนวทางให้เกษตรกรใด้รับปุ๋ยที่มีราคายุติธรรมและมีคุณภาพนอกจากนั้นยังให้หารูปแบบในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะให้เกษตรกรชาวสวนยางในนวัตกรรมใหม่ๆมาถ่ายทอดให้เกษตรกรใด้ลอต้นทุนเพิ่มผลผลิตและทำอาชีพเสริมเพื่อเป็นการเพิ่มรายใด้อีกทางหนึ่งในช่วงราคายางตกต่ำโดยใช้นวัตกรรมใหม่ๆในช่วงที่มีป๊ญหาจากวิกฤติcovid-19
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค รวม 71 แห่ง

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ