วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

เกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าฯกทม. ตรวจเยี่ยมโครงการแจกหนังสือเรียนผ่านระบบ Drive Thru ลดความเสี่ยงจากการสัมผัส และป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
โรงเรียนบ้านบางกะปิ แจกหนังสือเรียนผ่านระบบ Drive Thru ลดความเสี่ยงจากการสัมผัส และป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ โรงเรียนบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ กทม. นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานตรวจเยี่ยม โครงการแจกหนังสือเรียนผ่านระบบ Drive Thru ลดความเสี่ยงจากการสัมผัส และป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยมีผู้บริหาร นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกทมฯ. นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา,นางสาวศิริพร รัตนคันทรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ,นางสาวสุชีรา เล่นวารี หัวหน้าฝ่ายการศึกษา,นายนิทัศน์ รักไทย ผู้อำนวยการศึกษา พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรเจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านบางกะปิ ให้การต้อนรับ

โรงเรียนบ้านบางกะปิ  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 3,100 คนข้าราชการครูและบุคลากร 171 คนได้จัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ (online) ภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครและตามแนวทางของสำนักการศึกษา

  "เกรียงยศ"รองผู้ว่ากทมฯ กล่าวว่า โครงการแจกหนังสือเรียนผ่านระบบ Drive Thru ลดความเสี่ยงจากการสัมผัส และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโครงการที่ดีลดการสัมผัส และประหยัดเวลาของผู้ปกครองในการเข้ามารับหนังสือ ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการแจ้งผู้ปกครองผ่านระบบไลน์ และวันเวลาที่เข้ามารับหนังสือเพื่อลดความแออัด และอำนวยความสะดวก ให้ผู้ปกครอง สำหรับการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาความรู้ การเรียนการสอน และทักษะการใช้เครื่องมือดิจิทัล เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ โรงเรียนบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ กทม. คำนึงถึงความสำคัญของความปลอดภัยของคณะครู บุคลากร และผู้ปกครองทุกคน จึงได้กำหนดรูปแบบการรับสมุดและหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในระดับประถมศึกษา ผ่านการบริการแบบระบบ “ไดร์ฟ ทรู” (Drive Thru) ปลอดภัย ไม่ต้องลงจากรถ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครอง ลดความเสี่ยงจากการสัมผัส และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 21- 27 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ กทม. แผนกประถมศึกษา
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

"นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี" เนื่องในวันปกรณ์ 2567"

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ "นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี"...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ