วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จากที่ผมได้เข้ารับพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มจำนวน 6,400 โดส จากศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
 อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ  กทม.ได้เร่งฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในทันที  

ผมได้ลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ ฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปรับวัคซีนที่โรงพยาบาลได้ ที่พักอาศัยอยู่ที่แฟลตกรมยุทธศึกษาทหารบก และในชุมชน ขส.ทบ. เขตดุสิต

ต่อจากนี้ กทม.จะเร่งฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับกลุ่มเปราะบาง ทั้งผู้ป่วยติดเตียง คนชราที่มีโรคประจำตัว ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สะดวกเดินทางมาฉีดวัคซีนได้เองที่โรงพยาบาล ให้ครบ 6,400 โดส หรือ 3,200 ราย ตามพระราชประสงค์ในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงกำชับไว้ ให้ดูแลกลุ่มเหล่านี้ ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ 

#โควิดกรุงเทพ  #วัคซีนโควิด  #โควิด19  #COVID19
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ