วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

อยุธยา “เจอเป็นจับ-ปรับเป็นแสน” ตรวจเข้มการทำงานของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอบางปะอิน รวม 3 แห่ง พร้อมแนะนำการยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ ขยายเวลาออกไปถึงวันที่ 13 ก.ย. 64 
https://www.facebook.com/prd.ayutthaya1/posts/1178126142660653
 
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีข้อสั่งการให้ทุกภาคส่วนบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ในสถานประกอบการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งเป็นการป้องปรามการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยมี กอ.รมน.จ.อย ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพระนครศรีอยุธยา สภ.บางปะอิน สห.มทบ.18 ฝ่ายปกครอง และ อส. ออกตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม 3 แห่ง พบแรงงานไทย 10 คน แรงงานต่างด้าว 46 คน แบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา 41 คน สัญชาติกัมพูชา 5 คน รวมแรงงานทั้งสิ้น 56 คน 
ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวฯ ทั้ง 3 แห่ง มีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้เร่งดำเนินการตรวจสุขภาพ จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ซึ่งขยายระยะเวลาการตรวจคัดกรองโรคโควิด - 19 พร้อมทำประกันสุขภาพ และยื่นขออนุญาตทำงาน (บต. 48) กับ 'กรมการจัดหางาน'ผ่านระบบออนไลน์ของ 'ต่างด้าว' ที่ได้ดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 63 ประกอบกับมติ ครม.เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 64 และมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 64 ที่จากเดิมจะสิ้นสุดภายในวันที่ 16 มิ.ย. 64 เป็นวันที่ 13 ก.ย. 64  พร้อมทั้งชี้แจงแนวปฎิบัติในการแจ้งคนงานเข้า-ออก ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่รับเข้างานและเลิกจ้าง ตลอดจนกำชับให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 
ที่มา : จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ https://ayutthaya.prd.go.th
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ฉลองสงกรานต์ยิ่งใหญ่จัด “SURATTHANI SONGKRAN FESTIVAL 2024”

รวมความบันเทิงทุกมิติ พร้อมดัน Soft Power ชูวัฒนธรรมไทย วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 17.30 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี จัดงาน “SURATTH...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ