วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบพิธีมอบเงินพระราชทานแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติ ของจังหวัดเชียงราย 
     นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติ เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 ที่ห้องรับรองสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย รวมทั้งนางดวงจิต์ ปรัชญ์สกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย กรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเชียงราย และครอบครัวผู้เสียชีวิตเข้าร่วมพิธี ด้วยความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 อันหาที่สุดมิได้

     โดยการนี้ มีราษฎรในพื้นที่อำเภอพานจังหวัดเชียงราย เสียชีวิตจากภัยพิบัติ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายสุพล ทองปินตา เสียชีวิตเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 จากกรณีฝนฟ้าคะนองและเกิดเหตุฟ้าผ่าลงมาบริเวณบ่อปลา ในพื้นที่หมู่ 7 บ้านสันผักฮี้ ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว จึงได้ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติ (กรณีฟ้าผ่า) จำนวน 59,400 บาท และนายสุธี ใจบุญ เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 14 หมู่ 11 บ้านร่องธารกลาง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 จึงทำให้นายสุธี ซึ่งเป็นคนพิการติดเตียงถูกไฟคลอกเสียชีวิตในเวลาต่อมา จึงได้ให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติ (อัคคีภัย) จำนวน 10,000 บาท 

     ในครั้งนี้ รวมเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 69,400 บาท โดยเบิกจ่ายจากบัญชีเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ

     นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ในนามของประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นอย่างยิ่ง และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติ ขอให้ครอบครัวที่อยู่มีกำลังใจที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะสู้ต่อกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี โดยพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ พสกนิกรชาวเชียงรายขอสำนึกและขอน้อมรำลึกในพระเมตตาอย่างมั่นคง พร้อมกับขอแสดงออกซึ่งความจงรักภักดดีสืบไป

     สำหรับมูลนิธิประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีความห่วงใยต่อผู้ประสบสาธารณภัย รวมถึงภัยอันตรายที่จะมีต่อพสกนิกรของพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานพระราชปณิธาน ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยทรงห่วงใยทุกข์ยากของราษฎรเป็นอันดับแรกได้พระราชทานแนวทางในการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เป็นระบบรวดเร็วและไม่ซับซ้อน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยให้สามารถมีกำลังใจในการดำรงชีวิตสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปได้
🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
วันพฤหัสบดีที่ 24/06/64
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ฉลองสงกรานต์ยิ่งใหญ่จัด “SURATTHANI SONGKRAN FESTIVAL 2024”

รวมความบันเทิงทุกมิติ พร้อมดัน Soft Power ชูวัฒนธรรมไทย วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 17.30 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี จัดงาน “SURATTH...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ