วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

...ขอขอบคุณ บก.ทัน นันเสียง...
บรรณาธิการผู้อำนวยการ หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี 
>ที่แต่งตั้งผมนายวิชิต ดิษฐประสพ เป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสและฝ่ายกฎหมาย และแต่งตั้ง นายสมชาย แย้มเกษร เป็นหัวหน้าฝ่ายข่าว/ช่างภาพ ประจำทำเนียบและรัฐสภา
...ขอขอบคุณมากครับ...จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และปฏิบัติตามระเบียบและจรรยาบรรณของสื่อมวลชน และเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
    (นายวิชิต ดิษฐประสพ)
มือถือ ID LINE 0 9 0 9 1 7 3 2 5 9
 หรือ 0 6 4 5 1 6 6 7 9 4 โทร. 02 561 4502
 ...ประวัติ อ.วิชิต ดิษฐประสพ โดยสังเขป ดังนี้.
       อ.วิชิต ดิษฐประสพ
> เกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
>นักวิชาการอิสระ วุฒิบัตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
>อดีต.กรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2542- 2544
> อดีต.ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการการตรวจรายงานการประชุมวุฒิสภา ปี 2548
>อดีต.ผู้สมัคร สส.เขต จังหวัดบุรีรัมย์ พรรคราษฎร
 >อดีต.หัวหน้าพรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า
>สมาชิกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์(สมาชิกประเภท สามัญ ตลอดชีพ)
>ผ่านการทดสอบเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประกาศจากกรมประชาสัมพันธ์
 ปี 2538
>ผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ช่วย สส.สุรทิน พิจารณ์ ปี 2564
>ผู้สื่อข่าวอาวุโสและที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี
>ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)
"องค์การเอกชน" NGO (อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ
แสงพันธุ์
*สำนักงานใหญ่(อ.ต.ร.)เลขที่ 163 / 75 หมู่บ้านซื่อตรงเสนา ถนนเสนานิคม 1 ซอย 15 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.02 561 4502
 มือถือID line 09 09 17 32 59 หรือ 064 5 1667 94
สนับสนุนโดย
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ