วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

คณะทำงานตรวจประเมินการปฏิบัติตามแผนเปิดดำเนินการไซต์งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ติดตามการดำเนินการของบริษัทฯ ตามแผนงานที่เสนอต่อ คกก.โรคติดต่อจังหวัดฯ
     ตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 1561/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  (ฉบับที่ 43) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 และมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่ 25/2564 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 

     มีคำสั่งให้นายนครินทร์ อาจหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงานตรวจประเมินการปฏิบัติตามแผนเปิดดำเนินการไซต์งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) โดยมีพันเอก เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด และนายบดินทร์  เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมสังเกตการณ์ และมีคณะทำงานเข้าร่วมตรวจประเมิน ประกอบด้วย สาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ผู้แทน สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ผู้แทน สนง.ขนส่งจังหวัด ปลัดอำเภอที่นายอำเภอพระนครศรีอยุธยามอบหมาย ปลัดเทศบาลเมืองอโยธยา หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองอโยธยา  

     ผลการประเมิน การดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามที่นำเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ และนัดการตรวจประเมินอีก 2 ครั้ง ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 และวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค รวม 71 แห่ง

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ