วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เปิดศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (VALAYA LAND) ดินแดนแห่งความพอเพียง
วันนี้ (1 ก.ค.64) เวลา 09.30 น. ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (VALAYA LAND) ดินแดนแห่งความพอเพียง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง  พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแบบระบบออนไลน์ (ZOOM Meetings/Facebook Live)
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  สร้างศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายเป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับนักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและบุคคลทั่วไป เพื่อน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสมดุล สามารถพึ่งพาตนเอง ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มั่นคงอย่างพอเพียงต่อไป
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

"นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี" เนื่องในวันปกรณ์ 2567"

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ "นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี"...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ