วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อธิการบดี ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ นำทีมบุคลากรฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 
หวังสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดความเสี่ยงสู่การปฎิบัติงานโดยเร็วที่สุด
------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) โดย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี นำทีมคณาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เป็นไปตามาตรการการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ระดับองค์กร หวังลดความเสี่ยงและเข้าสู่การปฎิบัติงานได้ปกติโดยเร็วที่สุด เมื่อวันที่            2 กรกฎาคม 2564 ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน ห้างสรรพสินค้าสหไทย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
.
ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับการจัดสรรวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ในระดับองค์กรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลบุคลากรที่มีความต้องการรับบริการฉีดวัคซีน (Covid-19) ของบุคลากรทุกภาคส่วนภายในมหาวิทยาลัย และได้รับการจัดสรรตามจำนวนบุคลากรที่ตอบรับเข้าร่วมการบริการรับฉีดวัคซีน เข็มแรก จำนวนทั้งสิ้น 657 ราย แบ่งออกเป็น 4 รอบ รอบที่ 1 จำนวน   200 ราย มีกำหนดการฉีดในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีน ห้างสรรพสินค้าสหไทย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รอบที่ 2 จำนวน 200 ราย มีกำหนดการฉีดในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 รอบที่ 3 จำนวน 257 ราย มีกำหนดการฉีดในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2564 รอบที่ 4 เปิดรับจองวัคซีนเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 1-9 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการจัดสรรวัคซีนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบตามลำดับต่อไป
.
รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. เปิดเผยต่อไปอีกว่า นอกจากนี้แล้ว มหาวิทยาลัยได้วางแผนและประสานขอรับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับนักศึกษาและคณะดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตามนโยบายในการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยของรัฐ เพื่อสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมแก่ชุมชนท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ จำนวน 1,600 คน เพราะเป็นกลุ่มคนที่ต้องปฏิบัติงานนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นที่จะต้องพบปะประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัด
.
สำหรับการจัดสรรวัคซีนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ดำเนินการตามแนวปฏิบัติด้วยการจัดสรรสำหรับผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานด่านหน้าที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่และเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและประสานงานกับหน่วยงานภายนอก จัดสรรตามสัดส่วนบุคลากรและสัดส่วนหน่วยงาน ของแต่ละหน่วยงานที่ส่งใบจองวัคซีนโดยเทียบจากจำนวนบุคลากรทั้งหมดที่ส่งใบจองวัคซีน (657 ราย) โดยจัดเรียงตามตัวอักษรของชื่อบุคคล (เริ่มจาก ก-ฮ) ตามรายชื่อบุคลากรของหน่วยงานนั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของทุกหน่วยงานได้รับการจัดสรรในทุกรอบ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี โทร 0 7791 3321

#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กนกรัตน์ ศรียาภัย /ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร /ภาพ
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค รวม 71 แห่ง

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ