วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2564 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
          วันที่ 30  มิถุนายน 2564  เวลา 10.30 น. ณ สำนักงาน ปปส.ภาค 5 นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2564 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ร่วมด้วยผู้มีเกียรติ  นายจเร ผกผ่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ปปส.ภาค 5  พลโทบุญยืน  อินกว่าง ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ พลตำรวจตรี เฉลิมพล จินตรัตน์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
         โดยพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2564 จะเป็นการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์   3 จุดพร้อมกัน ทั่วประเทศ ประกอบด้วย จุดที่ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยท่านนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธี ซึ่งจะทำการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ มายัง สำนักงาน ป.ป.ส.ดินแดง และ สำนักงาน ปปส.ภาค ทั่วประเทศ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนมูลนิธิ พลตำรวจเอก เภา สารสิน และเลขาธิการ ป.ป.ส. เข้าร่วมพิธี จุดที่ 2 สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง โดยจะมีรองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในพิธีและจุดที่ 3  สำนักงาน ปปส. ภาค 1 – 9 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ที่ตั้ง ร่วมเป็นประธานในพิธี
     สำหรับในปี 2564 มีบุคคลและองค์กรที่เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ทั้งประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 77 ราย โดยสำนักงาน ปปส.ภาค 5 มีผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ดังนี้ 
     1.ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับยอดเยี่ยม จำนวน 1 ราย คือ นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
     2.ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับดีเด่นที่ได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน จำนวน 2 ราย  คือ พ.ต.อ.กฤษดา  ศรีอิสาณ ผู้กำกับการกองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3  และนายเกรียงไกร ยอดเรือน  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  
     3.ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับดีเด่น แบ่งเป็น 5 ด้าน 
       1) ด้านการพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด  นายชุติเดช  มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
       2) ด้านการปราบปรามยาเสพติด  พ.ต.อ.กฤษดา  ศรีอิสาณ ผู้กำกับการกองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3
      3) ด้านการป้องกันยาเสพติด พลโทสาธิต  ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง
     4)  ด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ต.ท.กำพล เยาว์ธานี  สารวัตรกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 5
     5) ด้านการบำบัดรักษายาเสพติด  นายเกรียงไกร ยอดเรือน  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
4.โล่เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผู้เสียชีวิต
     ร.ต.อ. สวง ชุมภู  รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจภูธรดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวศิริกาญจน์ ชัยต๊ะ ภรรยาผู้เสียชีวิต เป็นผู้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ
ผู้บาดเจ็บ 
     ร.ต.อ. ราเชนทร์  บินขุนทด รองสารวัตรป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา
    ส.ต.ท. ทินกร  ธัญญะ ผู้บังคับหมู่งานสืบสวน  สถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน
     ทั้งนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ได้แสดงความยินดีกับผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ และชื่นชมที่ทำงานด้วยความตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละ และต่อเนื่อง จนผลงานเป็นที่ประจักษ์  จนได้รับการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ ขอให้มีอุดมการณ์ในการทำงาน และมีศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมในความสามารถและศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติในวันนี้ จึงถือเป็นขวัญ กำลังใจอันทรงคุณค่าที่รัฐบาลตั้งใจมอบให้ เพื่อแทนคำขอบคุณ ในความเสียสละและทุ่มเท
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค รวม 71 แห่ง

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ