วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ชาวเบตงร่วมบวงสรวงบูรณปฏิสังขรณ์พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ
ยะลา - พุทธศาสนิกชนชาวเบตง จ.ยะลา ร่วมบวงสรวงบูรณปฏิสังขรณ์พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ปูชนียสถานแบบศิลปะศรีวิชัยประยุกต์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 65 ที่วัดพุทธาธิวาส ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา พุทธศาสนิกชนชาวเบตงที่มีศรัทธาอันแรงกล้า ร่วมบวงสรวงบูรณปฎิสังขรณ์ พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ก่อนการบูรณะศาสนสถาน พระมหาธาตุเจดีย์ ที่ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา โดยมี  พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ประธานคณะกรรมการโครงการบูรณะพระมหาธาตุเจดีย์ และนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม ทั้งนี้ ตามธรรมเนียมประเพณี ซึ่งได้ปฎิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน  ว่าการกระทำใดต่อสิ่งก่อสร้างทางพระพุทธศาสนาจะต้องทำพิธีบวงสรวงเพื่อเป็นการบอกกล่าวต่อเทพเทวา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ปกปักรักษาสิ่งก่อสร้างนั้นๆ ก่อนเสมอ
สำหรับ ทั้งนี้พระมหาเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ได้สร้างขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ในวโรกาสที่ทรงพระเจริญพระชมม์พรรษาครบ 5 รอบ โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2533 เสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2536 โดยโครงสร้างของพระมหาธาตุเจดีย์ฯ เป็นคอนกรีดเสริมเหล็ก สถาปัตยกรรมเป็นแบบศรีวิชัยประยุกต์ มีเจดีย์ประธานองค์ใหญ่อยู่ตรงกลาง 1 องค์ และเจดีย์บริวารประจำทิศ 4 องค์ ผนังภายนอกผนึกด้วยโมเสกสีทองจากประเทศอิตาลี ผนังภายในชั้นที่ 1และชั้นที่ 2 เป็นภาพวาดศิลปะไทยที่อ่อนช้อย งดงาม รวมทั้งภาพวาดเกี่ยวกับพระพุทธประวัติใส่กรอบไม้ติดผนัง ที่ประณีต สวยงามอย่างยิ่ง อันประมาณค่ามิได้อีกจำนวนหลายภาพ ชั้นบนสุดขององค์เจดีย์บรรจุพระบรมสาริกาธาตุ 

ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวได้สักการะบูชา นับจากปี พ.ศ. 2536 ถึงปัจจุบัน 
พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ เป็นปูชนียสถานแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามแบบศิลปะศรีวิชัยประยุกต์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ โดยมีขนาดความกว้าง 39 เมตรสูง 39.9 เมตร หรือขนาดความสูงเทียบเท่าตึก 13 ชั้น  โดยได้ท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์ มิตรารุณ  เกษมศรี สถาปนิกพระราชวังศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรมไทยเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างเป็นพระมหาเจดีย์แบบศรีวิชัยประยุกต์ โดยมีเจดีย์องค์ประธาน 4 องค์อยู่ตรงกลาง รายล้อมด้วยเจดีย์บริวารและมีเจดีย์องค์เล็กขนาดเท่ากับเจดีย์องค์บริวารซึ่งเป็นเรือนธาตุซ้อนกันอยู่ภายในเจดีย์องค์ประธาน สำหรับบรรจุพระสถูปพระบรมสารีริกธาตุดังที่เห็นในปัจจุบัน  ไม่ว่าจะมองจากจุดไหนของเบตงก็จะเห็นพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ตั้งเด่นสง่าอยู่บนยอดเนินเขาบริเวณวัดพุทธาธิวาส ปลายยอดเจดีย์ส่องแสงสีทองประกายระยิบระยับยามเมื่อต้องแสงอาทิตย์ ดูแล้วโดดเด่นสวยงามมาก ภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีรกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชา ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดและไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา  โทร.064-126-5593 – 080-036-2786

โพสต์ข่าวแนะนำ

ท่านเมทินี ชโลธร อดีตประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดงาน (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ” (วันที่5)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ท่านเมทินี ชโลธร อดีตประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดงาน  (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ” (วันที่5)...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ