วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

#กระบี่ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  เปิดจุดตรวจปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 อำเภออ่าวลึก ประชาชน นักท่องเที่ยว สัญจรปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    วันนี้ (11 เมษายน 2565) เวลา 16.00 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดจุดตรวจปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 อำเภออ่าวลึก ณ จุดตรวจถนนเพชรเกษมสาย 4 บริเวณด่านถาวรนาเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ถนนสายหลัก  เส้นทางสู่ จังหวัดใกล้เคียง จ.พังงา  จ.สุราษฎร์ธานี  จ. นครศรีธรรมราช  การใช้เส้นทางสัญจรช่วงเทศกาล จะมีจำนวนมากขึ้น

    โดยมี นายอำเภออ่าวลึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ ปลัดอำเภอ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอ่าวลึก สาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อส. ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธี 

     อำเภออ่าวลึก  เป็น 1 ใน 8 อำเภอ จ.กระบี่  ได้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว  จากปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยปีนี้ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565  ภายใต้การกำกับควบคุมของนายอำเภอในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และการตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชนในเส้นทางสายหลักและด่านชุมชนเส้นทางรองของอำเภออ่าวลึก โดยบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งกำนันผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน จิตอาสา เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอ่าวลึก และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ภายใต้มาตรการควบคุมเข้ม 7 วัน ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565  เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลจากอุบัติเหตุ และปลอดภัยห่างไกล covid-19  โดยกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานอุบัติเหตุไม่เกิน 37 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บ admit ไม่เกิน 38 คน และผู้เสียชีวิตไม่เกิน 2 ราย  

     ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้เน้นย้ำ กำชับให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจฯ ดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เต็มความสามารถ เพื่อประชาชนและนักท่องเที่ยว มีความปลอดภัยในการสัญจรตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์  พร้อมทั้งขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ขับขี่ปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎจราจร อย่างเคร่งครัด 
สมใจนวลนุ่นหัวหน้าผู้ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดกระบี่ภิญโญวงศ์สุวรรณหัวหน้าพฤกษาศูนย์กลางหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ภาคีเครือข่ายสมาคมสโมสรลูกเสือภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดการประชุมครั้งที่ 2/2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ภาคีเครือข่ายสมาคมสโมสรลูกเสือภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จัดการประชุมครั้งที่ 2/2565  ในวันอาทิตย์ที่ 25 กัน...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ