วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อร่อย ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ มนต์เสน่ห์และเครื่องหมายการันตีในการสร้างคุณภาพของมังคุดในสายหมอกเบตง ขณะที่เกษตรยะลา เตรียมยื่นคำขอ เป็นพืช GI จ.ยะลา ชนิดใหม่ 
วันนี้ 8 เมษายน 2565 นายสวรรค์ วุฒิพิทักษ์ศักดิ์ เกษตรกรเจ้าของสวนมังคุด กล่าวว่า สำหรับเหล่าสมาชิกแปลงใหญ่มังคุดในสายหมอกในพื้นที่ใต้สุดแดนสยามแห่งนี้ ประกอบด้วยเกษตรกรชาวสวนมังคุดหัวก้าวหน้า 44 คน รวมพื้นที่ 250 ไร่ ที่มองเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีการบริการจัดการสวนสมัยใหม่เข้ามาใช้ อีกทั้งยังเน้นรูปแบบการเกษตรที่สร้างความปลอดภัยด้านอาหารให้กับผู้บริโภคด้วยการดำเนินในแนวทางของเกษตรอินทรีย์ที่เน้นการสร้างผลผลิตที่ปลอดสารพิษ  
ซึ่งความ อร่อย ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ คือสโลแกนที่ทางแปลงใหญ่มังคุดแห่งนี้ได้ยึดมั่น จนกลายเป็นมนต์เสน่ห์และเครื่องหมายการันตีในการสร้างคุณภาพของผลผลิต ที่มาจากต้นมังคุดในสวนที่ปลูกเรียงรายไปตามเนินเขาสูงริมชายแดน โดยในช่วงเช้าก่อน 9 โมง จะปกคลุมไปด้วยสายหมอกสีขาวตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมทำให้เกิดผลผลิตคุณภาพ
จากสภาพอากาศและการจัดการดูแลอย่างเป็นระบบภายใต้แนวทางการของเกษตรอินทรีย์ที่เน้นทุกอย่างจากธรรมชาติ เช่นการใช้ปุ๋ยคอกทดแทนปุ๋ยเคมี เป็นต้น รวมถึงสภาพพื้นที่และอากาศของเบตง จึงทำให้ผลมังคุดที่มีลักษณะเนื้อแห้ง เนื้อไม่เปียก ถึงแม้จะเก็บสุกจนขั้วแดงแล้ว ยังสามารถเก็บไว้ได้หลายวัน และเพื่อให้มีความหวานอร่อยตามธรรมชาติ จึงจะเน้นการเก็บผลสุกที่เป็นสีม่วง ขั้วเขียว เท่านั้น
ด้วยความโดดเด่นอันสืบเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงการสร้างความแตกต่างนี้เองจึงได้รับการขนานนามว่าเป็น มังคุดในสายหมอก  ซึ่งแม้มังคุดเบตงนั้น ผิวอาจไม่สวย แต่รับรองว่า อร่อย ทานแล้วปลอดภัย 100%  การพัฒนาผลผลิตมังคุดที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษจากการใช้ยาเคมีฉีดพ่น จึงเป็นเป้าหมายสำคัญที่สมาชิกทุกคนร่วมกันยึดเป็นหลักสำคัญ จนสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศ
เกษตรกรสมาชิกล้วนแต่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิต และการพัฒนาด้านการตลาด ที่ไม่ยอมแพ้กับการที่ราคาผลผลิตต้องขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลาง เกษตรกรได้มีการพัฒนาเพื่อขายตรงให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศในระบบออนไลน์ สิ่งเหล่านี้นับเป็นจุดเด่นที่สำคัญของเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในสายหมอกของอำเภอเบตงแห่งนี้
ด้านนายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา ได้ประชุมคณะอนุกรรมการสิ่งชี้บ่งทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย จังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดโดยสำนักงานพานิชย์จังหวัดยะลา ทั้งนี้ พื่อร่วมพิจารณาการยื่นคำขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI
ทั้งนี้ มติที่ประชุมได้เห็นชอบมังคุดในสายหมอกเบตง เป็นพืชชนิดใหม่ที่จะยื่นคำขอ GI โดยให้สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ดำเนินการจัดทำรายละเอียดเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อบรรจุเป็นชนิดพืชที่จะขอ GI ของจังหวัดยะลาต่อไป
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา  โทร.064-126-5593 – 080-036-2786

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565        พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ