วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดแพร่  จัดกิจกรรม   Kick off จัดการขยะเปียกและ  " รณรงค์ทำความสะอาดบ้านความสะอาดเมือง รับปี๋ใหม่เมือง " ปี 2565


   เมื่อวันที่ 1 เมษายน  2565 เวลา 16.00 น. ข้าราชการท้องถิ่นจังหวัดแพร่ร่วมกับเทศบาลเมืองแพร่    นางเกศสุดา   อนุสาสนนันท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่และเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก( อถล.),อาสาสมัครสาธารณสุข( อสม.)นำโดย นายต่อพงษ์  ทับทิมโต  ท้องถิ่นจังหวัดแพร่และนายโชคชัย   พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่  พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล  ร่วมจัดกิจกรรม  Kick  off  จัดการขยะเปียกและ " รณรงค์ทำความสะอาดบ้านความสะอาดเมือง รับปี๋ใหม่เมือง " ประจำปี 2565
 


เพื่อร่วมขับเคลื่อนจังหวัดแพร่ให้เป็น  " เมืองแพร่เมืองงาม " ต้องเป็นเมืองที่สะอาด บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการบริหารจัดการขยะที่เป็นระบบและถนนหนทางสะอาดงามตา  รวมไปถึงหน้าบ้านของแต่ละครัวเรือน  โดยกิจกรรมดังกล่าวยังสอดคล้องกับโครงการ " ครอบครัวมหาดไทยห่วงใยสิ่งแวดล้อม " การบริหารจัดการขยะในครัวเรือนตามหลัก 3 R การลดขยะตั้งแต่ต้นทาง ( Reduce )การใช้ซ้ำ ( Recycle ) ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการทำความสะอาดบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 โดยมี นายวิเชียร  อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว  ณ  บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และสวนสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ  ร.9 ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

  ภาพ/ข่าว
ราเชนทร์/  โชติถนอมกิจ
แพร่....รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค แก่โรงพยาบาล 3 เหล่าทัพ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ