วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวอยากจนและด้อยโอกาส
 วันนี้(1เม.ย.65) เวลา10.30 น. นายวิชวุทย์  จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี           ณ  วัดกลางใหม่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัด            นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาด นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้

 โดยกระทรวงมหาดไทยโดยกรมพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้น เมื่อ พ.ศ.2522 เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ต่อมาในปี 2536
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ทรงรับ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมป์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และกองทุนได้จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบทุนฯ ทั้งในส่วนส่วนกลางและจังหวัด พร้อมจัดให้มีการทอดผ้าป่าสมทบทุนฯ ในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี

 สำหรับกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565  มียอดในการทอดผ้าป่าจำนวน 291,842 บาท  พร้อมทั้งมีการมอบทุนเด็กด้อยโอกาสในครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 25 ทุนๆ ละ 1,000 บาท ในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

ที่มา..สนง.ปชส.จ.สุราษฎร์ธานี
ภิญโญวงศ์สุวรรณหัวหน้าผู้สื่อข่าวส่วนกลางหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พ.ต.อ.สนอง แสงมณี ผกก.สน.ชนะสงคราม นำคณะ เดินทางมาอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้า(7 ต.ค.) แด่ ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร. กทม.(ภาคประชาชน)และ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พ.ต.อ.สนอง แสงมณี ผกก.สน.ชนะสงคราม   นำคณะ เดินทางมาอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้า(7 ต.ค.) แด่ ดร.พีรว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ