วันศุกร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 14 เมษายน 2565) ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้
นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล #รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ส่องชุมชนวิถีไทย สนามชัยเมืองสุพรรณ" ณ โบราณสถานวัดสนามชัย ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา นายสรชัด สุจิตต์ ส.ส.จังหวัดสุพรรณบุรีเขต 1 หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องชาวสนามชัยและใกล้เคียงร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรม "ส่องชุมชนวิถีไทย สนามชัยเมืองสุพรรณ" จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย คณะทำงานด้านเด็กสตรีและครอบครัว ต.สนามชัย กลุ่มคนรักษ์สนามชัย และสภาองค์กรชุมชนตำบลสนามชัย เพื่อให้พื้นที่โบราณสถานวัดสนามชัย ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้รับการพัฒนา ส่งเสริมและต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ก่อเกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ วิถีชุมชนและเป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับการจัดและเผยแพร่กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจากคนในท้องถิ่น ที่ร่วมคิดร่วมทำเพื่อประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่นกันเอง 
          
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสรงน้ำพระพุทธรูป สักการะองค์เจดีย์ทหารนิรนาม ต้นแบบศิลปกรรมสมัยทวารวดี - สมัยอู่ทอง และอยุธยา  มีกำแพงแก้วพร้อมเจดีย์บริวารเล็ก ๆ ล้อมรอบทั้งสี่ทิศ นิทรรศการกลุ่มองค์กรต่างๆ การสร้างสรรค์ศิลปะเพ้นท์สีบนลังโฟม การออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนอัตลักษณ์คนสนามชัย ร้านอาหารพื้นถิ่น กิจกรรมลานศิลป์สร้างจินตนาการ จากเด็กและเยาวชน โดยวิทยากรจากวิทยาลัยช่างศิลป สุพรรณบุรี การแสดงรำกระบี่-กระบอง การแสดงมินิคอนเสิร์ต จากกลุ่มศิลปินจิตอาสา เพื่อสนับสนุนสุพรรณบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ