วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ชุมพร - สมโภชศาลหลักเมืองจำลองจังหวัดชุมพร
   วันที่ 7 เมษายน 2565 นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประกอบพิธีบวงสรวงสมโภชเสาหลักเมืองชุมพร  ณ   บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร ถนนปรมินทรมรรคา ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร   มีมาตรการในการคัดกรองผู้ร่วมพิธีตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  กิจกรรมในวันนี้   มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำองค์กรเอกชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธี อย่างมากมาย    เมื่อถึงเวลา07.09 น. พิธีอัญเชิญเสาหลักเมืองชุมพรจำลอง จากปะรำพิธีบริเวณสนามหญ้าภายในศาลากลางจังหวัดชุมพร ขึ้นรถขบวนแห่ไปยังบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร แล้วจัดขบวนแห่เสาหลักเมืองจำลอง  เริ่มขบวนแห่อัญเชิญเสาหลักเมืองชุมพรจำลองไปประดิษฐาน ณ ศาลหลักเมืองชุมพร บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร โดยผ่าน ตลาดสดชุมพร  แล้วมุ่งหน้าไปยังศาลหลักเมือง จึง อัญเชิญหลักเมืองจำลอง ขึ้นประดิษฐาน  ณ ศาลหลักเมืองชุมพร
      มีการประกอบพิธีบูชาบวงสรวงอัญเชิญหลักเมืองจำลองชุมพร และประสาทน้ำมนต์หลักเมืองจักรพรรดิเทวา และประสาทพรแก่ผู้ร่วมพิธี  ต่อจากนั้นมีพิธี พระพุทธศาสนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโภชหลักเมืองชุมพร โดยผู้ร่วมพิธีจะร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์    ต่อด้วยการแสดงสมโภชหลังเมืองชุมพร นางรำจำนวน 300 คน“รักชุมพร หลงชุมพร” การแสดงโขน และการรำมโนราห์ถวายบูชาสักการะศาลหลักเมืองชุมพร 
      สำหรับประวัติความเป็นมา เมืองชุมพรได้ก่อสร้างมาแล้วประมาณ 600 ปี จนถึงปัจจุบัน 
โดย "ศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพร" ตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดมาก่อน เป็นอาคารทรงปราสาท หลังคาจัตุรมุข ยอดปราสาททรงปรางค์ ภายในประดิษฐานเสาหลักเมือง เป็นเสาไม้เกาะสลักลวดลายไทย ลงรักปิดทอง โดยไม้ที่นำมาเป็นเสาหลักเมืองนั้นคือ "ต้นราชพฤกษ์" ซึ่งถือว่าเป็นไม้สิริมงคลสูงสุดในหมู่ไม้ทั้งหลาย เป็นไม้ที่มีอายุกว่า 100 ปีขึ้นอยู่ ณ วัดถ้ำรับร่อ(ถ้ำเทพเจริญ ) อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของ "เมืองอุทุมพร" หรือเมืองชุมพรมาแต่ดั้งเดิม โดยทำพิธีตัดเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2535 ต่อมาจังหวัดชุมพรได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ได้เสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์หลักเมือง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2535 ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณฯ จากพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดเข้าเฝ้า เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2535 ณ พระราชวังไกลกังวล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สรงน้ำ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม และทรงบรรจุแผ่นยันต์ยอดเสาหลักเมือง เพื่อทำพิธีเปิดศาลและเฉลิมฉลองต่อไป/////เอกชนะ นวนละมัย ข่าวภูมิภาคจ.ชุมพร
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สนามกีฬาอู่ทอง สร้างไว้ไม่ได้ใช้ ขี้ยาเลยเข้าไปออกกำลังกาย จ.สุพรรณบุรี สร้างมาแล้วไม่ใช้ ขี้ยาเลย งัดเอาไปขายดีกว่า เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 ต...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ