วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

00.  สมาพันธ์ฯ สถานประกอบการสุขภาพ มอบรางวัล “องค์กรหัวใจทองคำ” แก่ทุกหน่วยงานอุทิศตนเพื่อโควิด-19
สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ จัดมอบรางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรหัวใจทองคำ ประจำปี 2564 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไปที่เห็นความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมในภาวะวิกฤติโควิด-19

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “องค์กรหัวใจทองคำ” ประจำปี 2564 Golden Heart Award 2021 โดยสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ เพื่อมอบรางวัลแก่องค์กรภาครัฐและเอกชนที่ร่วมมือป้องกัน และแนะนำประชาชนในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา และมอบรางวัลแก่สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์ของสมาคมฯ ด้วย รวมกว่า 50 รางวัลใน 53 องค์กร

นายอาคม กล่าวว่า ตามที่ทุกท่านทราบในช่วงปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 รัฐบาลจึงได้ออกมาตรการควบคุม ป้องกันโรคพร้อมจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 กระจายให้ถึงประชาชนโดยเร็วที่สุด รวมถึงจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงการคลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบให้ทุกคนรอดพ้นจากวิกฤติไปได้โดยดี ทั้งนี้ สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ เป็นอีกหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือรัฐบาล ด้วยโครงการสูงวัยสู้ภัยโควิด-19 จัดหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ และให้บริการฉีดวัคซีนโควิดในสถานดูแลผู้สูงอายุ ผู้มีภาวะพึ่งพิง และผู้ด้อยโอกาส

นอกจากนั้น ทางสมาคมสมาพันธ์ฯ ยังได้ทำโครงการโควิด-19 โฮมแคร์(Covid-19 Home Care) เพื่อจัดส่งยารักษาแก่ผู้ติดเชื้อโควิดในกลุ่มสีเขียว โครงการปฏิบัติการสู้ภัยโควิด แจกจ่ายถุงยังชีพ ยารักษา และอีกหลายโครงการซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทอุทิศตนเพื่อส่วนรวม โดยวันนี้ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลหัวใจทองคำ ที่ทางสมาคมสมาพันธ์ฯ เล็งเห็นความสำคัญขององค์ภาครัฐ เอกชนและบุคคลทั่วไป ที่ร่วมใจช่วยเหลือโควิด-19 และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติองค์กรและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่ผ่านมาตรฐาน Health and Elderly Care หรือ HEC Certificate ภายใต้โครงการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ ที่ทางสมาคมสมาพันธ์ฯ ตั้งใจยกระดับสถานประกอบด้านสุขภาพให้ได้มาตรฐานสู่ระดับสากล โอกาสนี้ตนขอยินดีกับทุกท่าน และขอชื่นชมผู้จัดงานที่เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวและจัดงานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติขึ้น

ด้าน นพ.ฆนัท ครุฑกูล นายกสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ กล่าวว่า ทางสมาคมสมาพันธ์ฯ เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เกิดจากความร่วมมือของสมาคมและผู้ประกอบการด้านสุขภาพในประเทศไทย โดยผ่านมาเราเล็งเห็นความสำคัญในการดูแลช่วยเหลือประชาชนให้รอดพ้นจากโควิด-19 ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งองค์กรภาครัฐบาล เอกชน และบุคคลทั่วไป ทั้งในแง่ของการปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19 การประสานงานของหน่วยงานต่างๆ และการกระจายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สู่ประชาชนให้ได้มากและเร็วที่สุด

“สำคัญที่สุด คือต้องขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข บุคลากรส่วนหน้ารวมทั้งจิตอาสา มูลนิธิต่างๆ ที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยป้องกัน แนะนำและอำนวยความสะดวกให้กับทุกชีวิตเพื่อให้รอดพ้นจากสถานการณ์โควิด-19 ครั้งนี้” นพ.ฆนัท กล่าวและว่า ทางสมาคมสมาพันธ์ฯ เห็นความสำคัญในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สงอายุ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ บุคลากร และภาพรวมของธุรกิจ จึงได้ริเริ่มให้มีการยกระดับและพัฒนาสถานประกอบการด้านดูแลสุขภาพและผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐานสู่ระดับสากล พัฒนาระบบฐานข้อมูลและช่องทางทางการตลาดให้กับทุกเครือข่าย ในการพัฒนาธุรกิจให้ได้รับความไว้วางใจจากทุกภาคส่วนต่อไป
 สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
  รายงานข่าว        

โพสต์ข่าวแนะนำ

ภาคีเครือข่ายสมาคมสโมสรลูกเสือภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดการประชุมครั้งที่ 2/2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ภาคีเครือข่ายสมาคมสโมสรลูกเสือภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จัดการประชุมครั้งที่ 2/2565  ในวันอาทิตย์ที่ 25 กัน...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ