วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  ประธานเปิดจุดตรวจปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 อำเภออ่าวลึก
วันนี้(11 เมษายน 2565) เวลา 16.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดจุดตรวจปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 อำเภออ่าวลึก ณ จุดตรวจถนนเพชรเกษมสาย 4 บริเวณด่านถาวรนาเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  โดยมี นายอำเภออ่าวลึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ ปลัดอำเภอ                         ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอ่าวลึก สาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธี 
อำเภออ่าวลึก  ได้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว        จากปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยปีนี้ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565  ภายใต้การกำกับควบคุมของนายอำเภอในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และการตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชนในเส้นทางสายหลักและด่านชุมชนเส้นทางรองของอำเภออ่าวลึก โดยบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งกำนันผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน จิตอาสา เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอ่าวลึก และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ภายใต้มาตรการควบคุมเข้ม 7 วัน ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565  เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลจากอุบัติเหตุ และปลอดภัยห่างไกล covid-19  โดยกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานอุบัติเหตุไม่เกิน 37 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บ admit ไม่เกิน 38 คน และผู้เสียชีวิตไม่เกิน 2 ราย  
ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้เน้นย้ำ กำชับให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจฯ ดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เต็มความสามารถ เพื่อประชาชนและนักท่องเที่ยว มีความปลอดภัยในการสัญจรตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์  พร้อมทั้งขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ขับขี่ปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎจราจร อย่างเคร่งครัด ////
……………………..
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่
ดวงจันทร์ ทรงเจริญ/ข่าว
Cr.ปามมี่.โพสต์ข่าวแนะนำ

วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค แก่โรงพยาบาล 3 เหล่าทัพ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ