วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"บิ๊กหยิม" ยุทธนา 
หยิมการุณ ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก นั่ง!.. นายกสมาคมชาวเพชรบุรี
สมัยที่ ๒
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ สมาคมชาวเพชรบุรี ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๕  ณ โรงแรมไดมอนด์ จังหวัดเพชรบุรี ที่ประชุมได้มีมติเอกฉันท์ ให้นายยุทธนา หยิมการุณ ดํารงตําแหน่งนายกสมาคมชาวเพชรบุรี สมัยที่ ๒ (วาระปี ๒๕๖๕-๒๕๖๗)

นายยุทธนา หยิมการุณ นายกสมาคมชาวเพชรบุรี  ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกเลือกให้เป็นนายกสมาคมชาวเพชรบุรี  อีก ๑ สมัย  
โดยบริหารสมาคม ในปี ๒๕๖๕ ถึง ๒๕๖๗

ทั้งนี้ นายกสมาคมชาวเพชรบุรี  นายยุทธนา หยิมการุณ  
ได้ประชุมดำเนินโครงการ ตามแผนการประชุมคณะกรรมการสมาคมชาวเพชรบุรี  
โดยมีโครงการ/กิจกรรม สมาคมชาวเพชรบุรี ปี  ๒๕๖๕ -๒๕๖๗ 

นายกสมาคมชาวเพชรบุรี เเจ้งที่ประชุมฯ ว่า ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ สมาคมชาวเพชรบุรี จะจัด
โครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ดังนี้

๑. โครงการ เดิน - วิ่ง เพชรบุรี มินิ มาราธอน ครั้งที่ ๒ "มหัศจรรย์แห่งแสง" ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ ถ้ำเขาหลวง ตำบลธงชัย อำเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี

๒. โครงการเพชรบุรี มาราธอน ครั้งที่ ๑ มหัศจรรย์เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารโลก" ในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ อำเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี

๓. โครงการประกวดพระเครื่อง เหรียญคณาจารย์และพระบูชาไทย ครั้งที่ ๒ ในเดือนมีนาคม พ.ศ.
๒๕๖๖ 

๔. โครงการเดิน - วิ่ง เพชรบุรี มินิฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ ๓ "ทะเลแสนงาม ยามรุ่งอรุณ"
ในเดือนกรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

๕. โครงการเพชรบุรี มาราธอน ครั้งที่ ๒ "มหัศจรรย์เมืองศิลปและวัฒนธรรม" ในเดือนธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ อำเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี

๖. โครงการจัดสร้างเหรียญพระเกจิสำคัญเมืองเพชรบุรี (หลวงปู่ฉุย หลวงพ่อทองสุข และ
หลวงพ่อแดง) ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
และโครงการอื่นๆ ที่ช่วยเหลือสังคมชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี, กิจกรรม เดิน-วิ่ง มาราธอน 
โดยวัตถุประสงค์
เพื่อนํารายได้เข้าจังหวัด ท้องถิ่น ทุกภาคส่วน และ ปชส. ของดีเมืองเพชรบุรี

โครงการ/กิจกรรม สาธารณประโยชน์
๑ โครงการทุนการศึกษาสมาคมชาวเพชรบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยการมอบทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ : ของจังหวัดเพชรบุรี ที่สอบเข้าศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของรัฐ หรือในกำกับของรัฐ ในสาขาการแพทย์-การพยาบาล และการสาธารณสุข

๒. โครงการทุนการ
ศึกษาสมาคมชาวเพชรบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยการมอบทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๕ และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ : ของจังหวัดเพชรบุรี ที่สอบเข้าศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของรัฐ หรือในกำกับของรัฐ ในสาขาการแพทย์-การพยาบาล และการสาธารณสุข

๓. โครงการทุนการศึกษาสมาคมชาวเพชรบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยการมอบทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๕ และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ : ของจังหวัดเพชรบุรี ที่สอบเข้าศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของรัฐ หรือในกำกับของรัฐ ในสาขาการแพทย์-การพยาบาล และการสาธารณสุข.                 

ท้ายนี้ นายกสมาคม และกรรมการบริหารฯ ชุดใหม่จะดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างเต็มความสามารถ ช่วยเหลือสังคมชุมชน ในจังหวัดเพชรบุรี อย่างเต็มที่ต่อไป...///

#สมาคมชาวเพชรบุรี 
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ