วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวกระบี่ งานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมวิ่ง 
KRABI HOSPITAL MINI -Half Marathon งานแถลงข่าวโรงพยาบาลกระบี่ได้กำหนดจัดกิจกรรม KRABI HOSPITAL MINI - Half Marathon ๒๐๒๒ 
ในวันที่ ๒๕ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีประชากรทั้งในและต่างจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า
๕,๐๐๐ คน ซึ่งจากที่ผ่านมาได้รับกระแสตอบรับดีมากจากการจัดกิจกรรมครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ทำให้ประชาชนใส่ใจ ดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โรงพยาบาลกระบี่จึงได้กำหนดจัดกิจกรรรม ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายนและวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ลานพระอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ โดยกำหนดเป้าหมาย จำนวน ๕,๐๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์
- เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใสใจในการดูแลสุขภาพตนเองและการสร้างเสริมสุขภาพให้ แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย
- เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่
- เพื่อหารายได้เป็นทุนสำหรับปรับปรุงอาคารและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลกระบี่
ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม KRABI HOSPITAL MINI - Half Marathon ประจำปี ๒๕๖๕ ประสบผลสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ ให้กลุ่มเป้าหมายทราบอย่างทั่วถึง

 จึงขอเชิญท่านร่วมทำข่าวงานแถลงข่าว ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐- ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนิพนธ์โพธิ์พัฒนชัย ชั้น ๖ อาคารประสิทธิ์พัฒนา #โรงพยาบาลกระบี่

สมัครวิ่งได้ที่เว็บไซต์🌐📲กดLink


โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ